Kuntaliitto ja Helsingin kaupunki tiivistävät yhteistyötään

Iloiset ihmiset

Kuntaliitto ja Helsingin kaupunki ovat valmistelleet yhteistyössä uudentyyppisen yhteistyömallin, joka huomioi aiempaa paremmin pääkaupungin erityistarpeet niin tietotuotannon, edunvalvonnan kuin sisällöllisen valmistelun osalta. Mallin tavoitteena on vahvistaa systemaattista ja tiivistä vuoropuhelua liiton ja kaupungin välillä sekä luoda edellytyksiä aiempaa vaikuttavammalle yhteiselle edunvalvonnalle. Sen toteutumista arvioidaan vuosittain.
 
"Helsingin kaupungin asiakkuusmalli on osa Kuntaliiton uudentyyppistä asiakkuustyötä, joka pyrkii entistä paremmin huomioimaan erilaistuvan kuntakentän tieto- ja edunvalvontatarpeet. Ja tässä kentässä suurten kaupunkien rooli on jatkossa entistä näkyvämpi", linjaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Toimintamallissa sitoudutaan puolin ja toisin yhteistyön kehittämiseen ja aktivoimiseen sekä johdon että asiantuntijoiden välillä. Tämä tapahtuu systematisoimalla yhteistyötä ja toimintatapoja, tiivistämällä yhteydenpitoa ja säännöllisiä tapaamisia ja tunnistamalla aiempaa paremmin yhteisen edunvalvonnan ja muun yhteistyön painopisteet ja prioriteetit. Sen lisäksi Kuntaliiton palveluita ja toimintaa tehdään paremmin näkyväksi Helsingin organisaatiossa ja hyödynnetään vastaavasti Helsingin kaupungin asiantuntemusta Kuntaliiton työssä aiempaa säännönmukaisemmin. 
 
”Kaupunkien rooli ja merkitys kasvaa samanaikaisesti, kun kuntakenttämme erilaistuu monin tavoin. Tämä vaikuttaa myös Kuntaliiton toimintaan. Yhdessä laadittu uusi asiakkuusmalli luo perustan aiempaa vaikuttavammalle yhteistyölle Kuntaliiton ja Helsingin välillä ja tukee Kuntaliiton kaupunkipoliittisen edunvalvonnan kehittämistä myös laajemmin”, toteaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.
 
Lisätietoja:

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, p.  09 771 2000
Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen Kuntaliitto p. 09 771 2700 
Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto p. 09 771 2006
Yhteysjohtaja Jose Valanta, Suomen Kuntaliitto p 09 771 2008