Tiedote, 

Kuntien uusien tehtävien valmistelu keskeytettävä

Minna Karhunen

Koronaepidemia heikentää kuntataloutta entisestään. Vaikutukset tulevat viiveellä, mutta vaikuttavat pitkään seuraavina vuosina.

- Kaikki kuntien tehtäviä ja kustannuksia lisäävät hankkeet on välittömästi laitettava jäihin, toteaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Karhunen arvioi, että koronaepidemian taloudelliset vaikutukset näkyvät kunnissa ensimmäisenä verotuloissa. Kaikki toimenpiteet yritysrahoitussektorin vahvistamiseksi toimivat myös kuntien hyväksi. Karhunen toivoo, että yhdessä löydetään keinoja kysynnän romahtamisesta johtuvan konkurssiaallon ehkäisemiseksi.

Tiedossa on myös yritysten yt-neuvotteluja, irtisanomisia ja lomautuksia. Lisäksi epätyypillisten työsuhteiden riskit realisoituvat. Se merkitsee ihmisille toimeentulovaikeuksia, toimeentulomenojen kasvua, häiriöitä maksukykyyn sekä luonnollisesti myös verotulojen heikkenemistä.

Terveydenhuollon kustannukset tulevat vääjäämättä kasvamaan. Kaikkia kriisin aiheuttamia kustannuksia eri sektoreihin on kuitenkin vaikea arvioida. Varmaa on, että tämä vuosi heikentää alijäämäistä kuntataloutta entisestään.

- Kunnilla on vaikeuksia selviytyä nykyisistäkin tehtävistä ihan normaalioloissa, Karhunen muistuttaa.

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa todetaan, että ”hallitus sitoutuu tarkastelemaan hallitusohjelman toimenpiteitä uudelleen, mikäli niiden toteuttaminen vaarantaisi julkiselle taloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen”. Jo nyt on selvää, että koronaepidemia aiheuttaa maailmanlaajuisen suhdannemuutoksen.

- Hallituksen on välittömästi päätettävä, ettei kuntien tehtäviä ja velvoitteita lisätä tällä hallituskaudella. Hallitus ei pysty korvaamaan kunnille syntyviä uusia kustannuksia vaan resurssit on suunnattava kriisistä aiheutuviin kustannuksiin, toipumiseen ja nykyisten tehtävien turvaamiseen.

Tällaisia uusia velvoitteita ovat Karhusen mukaan jo eduskunnassa oleva hoivamitoitus, hoitotakuun kiristäminen sekä oppivelvollisuuden pidentäminen.

- Niin hyviä asioita kuin kaikki ovatkin, tällaisten uudistusten aika ei ole juuri nyt, Karhunen sanoo.

Lisätietoja:

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, puh. 050 380 5907 

Tagit