Tiedote, 

Sopeuttamalla kaikilla kunnilla on positiivinen tulevaisuus

selvitysraportti kuvituskuva

Väestön ikääntyminen ei kaada kuntataloutta, mikäli muutokseen reagoidaan ajoissa. Tilastokeskuksen väestöennusteen pohjalta tehtyjen uusien laskelmien mukaan kuntien on mahdollista selvitä, jos palvelurakenteet organisoidaan uudelleen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Tiedot käyvät ilmi Perlaconin toteuttamasta selvityksestä, jonka ovat tilanneet Kuntaliitto ja maakuntien liitot. Selvitys kattaa kaikki Manner-Suomen kunnat ja maakunnat.

Muutokset eri ikäisten ryhmissä ovat nyt suurempia, kalliimpia ja hankalampia organisoida kuin koskaan aiemmin. Siksi on reagoitava nopeasti.

Jos kunnat sopeuttaisivat samaan tahtiin kuin palveluntarve kasvaa, kuntien yhteenlaskettu vuosittainen lisärahoituksen tarve on laskelmien mukaan noin miljardi euroa reaalisesti. Jos kunnat eivät sopeuta, kuntapalveluiden rahoittamiseen tarvitaan yli 3,2 miljardin euron lisäys reaalisesti.

Väestömuutoksen vaikutukset ulottuvat käyttötalouden lisäksi investointeihin ja käyttöomaisuuteen. Väestötappioalueilla on paljon rakennuksia, jotka uhkaavat jäädä tarpeettomiksi – laskelmien mukaan vajaakäytölle jäävän omaisuuden määrä voi kasvaa jopa puoleentoista miljardiin euroon. Toisaalta muuttovoittoalueiden rakennustarve kasvaa jopa kolmeen miljardiin, tästä Uudenmaan osuus on peräti kaksi miljardia euroa.

Muuttovoitto voi lisätä kustannuksia

Muuttoliike ei ole tasaista kaikissa ikäryhmissä. Tilastoja tarkasteltaessa havaitaan, että muuttoliike tarkoittaa käytännössä 18-35 –vuotiaiden liikkumista. Yli 35-vuotiaiden ikäryhmissä muuttoliike on ennakoitua vähäisempää.

Kun kuntapalvelujen käyttäjiä tarkastellaan ikäryhmittäin, huomataan, että kuntapalveluja käytetään eniten alle 18-vuotiaana sekä yli 65-vuotiaana, jolloin ikäryhmien käyttämien kuntapalveluiden kulut ylittävät ikäryhmistä saatavat tulot (mm. verotulot ja valtionosuudet).

Kuntalaisesta tuleekin nettomaksaja keskimäärin vasta 25-vuotiaana. Työikäiset ovat nettomaksajia aina eläkeikään asti.

Työ palvelurakenteiden muuttamiseksi aloitettava heti

Kaikki kunnat joutuvat reagoimaan väestömuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin kiireellä. Toisaalla väestö tulee vähenemään, toisaalla kasvamaan. Väestö tulee kuitenkin ikääntymään jokaisessa kunnassa. Väestöennusteen todelliset vaikutukset tuleekin huomioida niin kuntien strategioissa, kuin kansallisessa päätöksenteossa. Ajoissa reagoiminen mahdollistaa kunnan selviämisen.

– Nyt julkistetut laskelmat antavat suunnittelun apuvälineitä kunnille, kun väestömuutosten aiheuttamiin haasteisiin varaudutaan. Ne ovat painelaskelmia, jotka osoittavat kehitystä, jos muutoksia ei päätösperusteisesti tehdä. Sopeuttaminen on mahdollisuus, mutta ikkuna on auki vain lyhyen aikaa, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina kommentoi selvityksen tuloksia.

Lisätietoja:
Eero Laesterä, Perlacon, p. 0400 735 772, eero.laestera@perlacon.fi
Tuomas Hanhela, Perlacon p. 050 359 8429, tuomas.hanhela@perlacon.fi
Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Kuntaliitto, p. 09 771 2700
Kehityspäällikkö Mikko Mehtonen, Kuntaliitto, p.  050 592 8986

Liitteenä oleva kunta- ja maakuntakohtainen excel-tiedosto sisältää Perlaconin tekemät laskelmat väestömuutoksen aiheuttamasta lisärahoitustarpeen muutoksesta sopeuttaen ja ei-sopeuttaen. Tiedostossa on tämän lisäksi laskelma käyttöomaisuuden lisärakentamis- tai alaskirjaustarpeesta.