Tiedote, 

Valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja Suomen Kuntaliitto tiedottavat

Avoimen hallinnon Demokratiatunnustus 2021 Helsinki-avulle ja monikielisen ja -kanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmälle

Valtiovarainministeriön koordinoiman Avoin hallinto -hankkeen Demokratiatunnustus myönnettiin tänään 13. lokakuuta. Tunnustuksen saivat Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Helsinki-apu-toiminnastaan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) monikielisen ja -kanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmä. Vuoden 2021 tunnustuksen erityisenä teemana oli koronapoikkeusaikana kehitetyt hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteistyömuodot.

Ehdotuksen arvioinnissa kiinnitettiin huomiota siihen, miten ehdotettu yhteistyömuoto on mahdollistanut olemassa olevan toiminnan tai palvelun jatkamisen koronapoikkeusoloissa. Tunnustus jaettiin toimijoille, jotka pystyivät tarjoamaan tukea ja apua uudella tavalla niin, että huomioon oli otettu myös saavutettavuuskysymykset ja niiden ihmisten tuen tarve, jotka eivät pysty käyttämään esimerkiksi digitaalisia palveluja itsenäisesti. Lisäksi tunnustuksen jakamisessa arvioitiin sitä, miten palvelua ja tukea pystyttiin tarjoamaan uusille kohderyhmille, miten poikkeusajan rajoitusten vaikutusten arviointi oli otettu huomioon eri kohderyhmien näkökulmasta ja mitä konkreettisia tuloksia ja lisäarvoa uudella toimintatavalla on saatu aikaan.

Helsinki-apu tarjosi ikäihmisille käytännön apua ja henkistä tukea

Helsinki-apu oli Helsingin kaupungin ja Helsingin evankelisluterilaisten seurakuntien yhteistyössä organisoima asiointipalvelu yli 70-vuotiaille. Toteuttamisessa olivat mukana Suomen Punainen Risti, Helsinki Missio, Diakonissalaitos sekä lukuisat vapaaehtoiset ja yritysyhteistyökumppanit.

Palveluja ei tartuntariskin vuoksi voitu järjestää totutulla tavalla. Yhteistyömallissa ikäihmisiltä itseltään kysyttiin aktiivisesti heidän tarpeistaan uudessa tilanteessa ja myös vastattiin näihin tarpeisiin. Mallissa eri taustaorganisaatioista tulevat ihmiset työskentelivät yhdessä ja työssä pystyttiin hyödyntämään kaikkien osallisten erityistä osaamista. Yhteistyömallia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa niin kriisitilanteissa kuin normaalioloissa.

Kaupungin ja seurakuntien työntekijät soittivat yli 70-vuotiaille pandemian alusta elokuun 2020 loppuun mennessä 67 902 puhelua. Vapaaehtoiset jakoivat 3 662 ruokakassia, tekivät 342 lääkekuljetusta ja toimittivat 2 535 lähinnä hävikkiruuasta koostettua akuuttikassitoimitusta. Lisäksi vapaaehtoiset soittivat noin 700 keskusteluapua tarjoavaa puhelua.

Monikielisen ja -kanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmä toteutti viestintää yli 20 kielellä

THL käynnisti monikielisen ja -kanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmän maaliskuussa 2020 sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Myös työ- ja elinkeinoministeriö on ollut mukana toiminnassa. Toimintaryhmän tehtävänä on ollut kartoittaa toimia, joilla monikielistä viestintää voidaan toteuttaa tehokkaammin ja saavutettavasti. Lisäksi se on luonut terveydenhuoltoon hakeutumiselle ohjeita, joiden tavoitteena on ollut varmistaa koko väestön pääsy palveluihin koronaepidemian aikana. Toimintaryhmä pyrkii kansalaisviestinnän yhdenvertaisuuden varmistamiseen kriisitilanteen aikana.

Tavoitteen saavuttamiseksi ryhmä on tehnyt läheistä yhteistyötä ulkomaalaistaustaisten yhteisöjen avainhenkilöiden sekä monikulttuurisuusjärjestöjen kanssa. Heidän kauttaan on kartoitettu kohderyhmään kuuluvien ihmisten tiedontarpeita, purettu ongelmatilanteita ja rakennettu luottamusta viranomaistoimintaan. Viestinnän kohderyhmien jäsenet ovat olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa viestintää. Yhteistyömallia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa myös muista tärkeistä asioista viestimisessä.

Määräaikaan mennessä jätettiin yhteensä kahdeksan ehdotusta tunnustuksen saajaksi. Valtiovarainministeriön ylijohtaja Juha Sarkio, oikeusministeriön ylijohtaja Johanna Suurpää ja Suomen Kuntaliiton strategiajohtaja Markus Pauni valitsivat tunnustusten saajat.

Demokratiatunnustuksella halutaan kiittää tunnustuksen saajia hyvästä työstä ja jakaa kokemuksia ja oppeja. Lisäksi tunnustuksen saaneita kannustetaan edelleen kehittämään omaa toimintaansa. Viranomaistaholle myönnettävä Avoimen hallinnon Demokratiatunnustus jaettiin nyt viidettä kertaa. Tunnustuksen jakavat valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja Kuntaliitto. Ensi vuonna jaetaan oikeusministeriön myöntämä Demokratiapalkinto, joka myönnetään demokratiaa edistäneille kansalaisyhteiskunnan toimijoille. Avoimen hallinnon Demokratiatunnustus ja oikeusministeriön Demokratiapalkinto jaetaan vuorovuosin ja vaihtuvista teemoista.

 

Lisätietoja:

Finanssineuvos Johanna Nurmi, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30171, johanna.nurmi(at)gov.fi

Erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, oikeusministeriö, puh. 02951 50416, maria.wakeham-hartonen(at)gov.fi

Erityisasiantuntija Päivi Kurikka, Kuntaliitto, puh. 050 301 9068, paivi.kurikka(at)kuntaliitto.fi

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista