Tiedote, 

Kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpano on käynnistynyt

Strategian toimeenpanoa varten on perustettu kahdeksan avointa teemaryhmää, joiden tehtävänä on käynnistää konkreettiset toimet, joilla strategiaa toimeenpannaan käytännössä. Suomen ensimmäinen kansallinen julkisten hankintojen strategia julkaistiin syksyllä 2020. Strategian tarkoitus on lisätä julkisten hankintojen vaikuttavuutta ja vastuullisuutta.

- Kansallisen hankintastrategian valmistelussa jaettiin laajasti käsitys niin hankintojen tavoitteista kuin mahdollisuuksista. Nyt kunnissa ja valtiolla pitää tarttua tuumasta toimeen. Toivon, että hankinnoista puhutaan myös kuntavaalien aikana, sillä hankintoihin vuosittain käytettävät kymmenet miljardit ovat kunnissa keskeinen vaikuttamisen paikka, toteaa kuntaministeri Sirpa Paatero.

Toimeenpano etenee kahdeksassa teemaryhmässä, jotka edistävät julkisten hankintojen strategiassa määriteltyjä tahtotiloja ja tavoitteita.

  • Strateginen johtaminen
  • Hankintataitojen kehittäminen
  • Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus
  • Toimivat hankinnat
  • Innovaatiot
  • Taloudellinen kestävyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Ekologinen kestävyys

Toimeenpanon myötä julkisia hankintoja toteuttavat tahot, kuten valtio, kunnat ja seurakunnat, saavat työnsä avuksi konkreettisia työkaluja hankintojen vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Yhteistyö on tärkeää toimeenpanon onnistumisen kannalta

Julkisten hankintojen strategian toimeenpano on osa Hankinta-Suomi toimenpideohjelmaa. Valtionvarainministeriö ja Kuntaliitto vastaavat strategian toimeenpanon etenemisestä eri teemaryhmissä. Teemaryhmät ovat avoimia kaikille hankintojen sidosryhmien asiantuntijoille.

- Kansallinen strategia auttaa tunnistamaan ja hyödyntämään julkisten hankintojen strategista vaikuttavuuspotentiaalia. Teemaryhmätyöskentelyssä kunnat ja muut hankkijat voivat saada konkreettista apua ja vertaistukea oman hankintatoimensa kehittämiseen. Ja vaikka ei kaikkeen ehtisikään mukaan, teemaryhmien työn tulokset ovat avoimesti kaikkien hyödynnettävissä, toteaa Kuntaliiton johtava lakimies Katariina Huikko

Teemaryhmien tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla edistetään kansallisen hankintastrategian tavoitteiden toimeenpanoa.

- Toimeenpanon konkretisointi laajan asiantuntijajoukon yhteistyönä varmistaa sen, että osaamme tarjota hankinnoissa juuri sen kaltaista tukea, jota hankintayksiköt ja yritykset tarvitsevat yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Teemaryhmissä kaikilla on tilaisuus omalla panoksellaan vaikuttaa hankintojen kehittämiseen, sanoo valtiovarainministeriön finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt.

Tutustu Hankinta-Suomen -teemaryhmiin ja liity mukaan tästä.

Lisätiedot:

Kuntaliitto:

johtava lakimies Katariina Huikko, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi 

Valtiovarainministeriö:

erityisavustaja: Lauri Finér, puh 041 501 2317, lauri.finer(at)vm.fi

finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, puh. 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista