Tiedote, 

Opettajarekisteri jättäisi työn ja kustannukset koulutuksen järjestäjille

Opettajatiedonkeruuta koskevan selvityshankkeen ohjausryhmässä olleiden koulutuksen järjestäjien ja työnantajien edustajat pitävät hyvänä, että opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä kolmihenkinen selvitysryhmä on saanut selvityksensä opettajatiedonkeruusta ja mahdollisesta opettajarekisteristä valmiiksi. Näin keskustelun on mahdollista siirtyä faktapohjalle.

Selvitys purkaa ansiokkaasti opettajatiedonkeruuseen ja mahdolliseen opettajarekisteriin liittyviä ennakkokäsityksiä. Keskitetty rekisteri ei toisi yhtään lisää opettajia, eikä tukisi oppilaiden tai opiskelijoiden oppimista. Rekisterillä ei myöskään olisi vaikutusta opettajien kelpoisuuksiin. Kelpoisuuksista säädetään asetuksella ja koulutusmäärät riippuvat sekä korkeakouluista että valtiosta.

Selvityshenkilöt toteavat, että koulutuksen järjestäjät eivät näe mahdollisesta rekisteristä syntyvän hyötyä omaan toimintaansa. Sen sijaan siitä aiheutuisi lisää hallinnollista työtä. 

Selvityshenkilöt ovat arvioineet mahdollisen opettajarekisterin lisäävän kustannuksia. Valitettavasti taloudelliset arviot jäivät selvityksessä puutteellisiksi. Vaikka selvityshenkilöt myöntävät esittävänsä uusia velvoitteita kunnille ja koulutuksen järjestäjille, ei uusien tehtävien aiheuttamia kustannuksia ole lainkaan arvioitu.

– Mikäli asiaa haluttaisiin edistää, on jo lainkin mukaan selvää, että uusista velvoitteista aiheutuvat kustannukset tulee korvata kunnille ja koulutuksen järjestäjille, koulutuksen järjestäjiä edustavien järjestöjen edustajat muistuttavat.

Laaditussa selvityksessä jää perustelematta, mikä tärkeimmäksi mainittu julkinen etu keskitetyssä rekisterissä olisi. Rekisteristä saatavat mahdolliset hyödyt vaikuttavat syntyviin kustannuksiin nähden pieniltä. Lainsäädäntötyön aloittaminen edellyttäisikin rekisteriin liittyvien asioiden pitkäjänteisempää ja syvällisempää selvittämistä.

Koulutuksen järjestäjät pitävät tärkeänä, että niillä ja muilla halukkailla tahoilla tulee olla mahdollisuus antaa lausunto laaditusta selvityksestä.

 

Suomen Kuntaliitto ry

KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat ry

Sivistystyönantajat ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry

- - - - - - - - - - -

Lisätietoja hankkeen ohjausryhmän jäseniltä:

Suomen Kuntaliitto: erityisasiantuntija Kyösti Värri, 050 431 1926, kyosti.varri@kuntaliitto.fi

KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat: johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta, 050 562 7140, teija.metsaranta@kt.fi

Sivistystyönantajat: johtaja Laura Rissanen, 041 540 4505, laura.rissanen@sivista.fi

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE: hallituksen jäsen Saija Niemelä-Pentti, 040 048 8881, saija.niemela-pentti@redu.fi

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO: varapuheenjohtaja Raimo Sivonen, 044 308 9175, raimo.sivonen@kao.fi

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!