Tiedote, 

Palvelutuotannon kasvaminen sekä koronasta aiheutuvat lisätehtävät kasvattivat menoja sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntaliitto on julkistanut yhteenvedon 44 suurimman kunnan sekä kahdeksan kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen eri toimintojen vuoden 2021 tammi-elokuun nettotoimintamenoista.

Suomessa vallinnut koronaepidemia vähensi sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää. Lisäksi tiettyjä palveluja ajettiin alas. Tämän seurauksena syntynyttä hoito- ja palveluvelkaa on purettu, mikä näkyy vuoden 2021 tuloksissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kasvoivat ajanjaksolla edellisvuoteen verrattuna yhteensä 8,8 %.

Voimakkainta nousu on ollut perusterveydenhuollossa (15,8 %), jossa menoja kasvatti koronan testauksesta, tartunnan jäljityksestä ja koronarokotuksista aiheutuneet kulut.

Yhteensä terveydenhuollon kustannukset kasvoivat 9,2 %, josta erikoissairaanhoidon osuus oli 6,1 %. Sosiaalitoimen nettotoimintamenot sen sijaan olivat 7,7 % edellisvuotta suuremmat.

Pienimmät asukaskohtaiset kustannukset Heinolassa - kalleimmat Helsingissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakoidut asukaskohtaiset kustannukset olivat ajanjaksolla keskimäärin 2 563 euroa. Kustannukset vaihtelivat 2 910 euron ja 2 061 euron välillä.

Helsingissä asukaskohtaiset kustannukset olivat 14 % suuremmat ja Heinolassa 20 % pienemmät, kuin yhteenvedon kunnissa keskimäärin.

Tarvevakioituja kustannuksia tarkasteltaessa voimme havaita, että seitsemän kahdeksasta monitoimialaisesta kuntayhtymästä sijoittui kustannuksiltaan edullisimpien kunnan/kuntayhtymän joukkoon.

Tarvevakiointi tekee kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon menot vertailukelpoiseksi ja ottaa huomioon kuntalaisten erilaiset palvelutarpeet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottaman sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekertoimen laskennassa on hyödynnetty alue- ja kuntakohtaisia tietoja väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta, sairastavuudesta ja sosioekonomisesta asemasta.

Tarvekertoimen laskentaa erityisesti sairastavuuden mittaamisen osalta on tarkennettu, minkä vuoksi tarvekertoimet ja tarvevakioidut menot saattavat poiketa suurestikin aiemmista vuosista. 

Tutustu alla suurimpien kuntien tammi-elokuun 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon nettotoimintamenoihin ja tarkempiin tuloksiin.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista