Tiedote, 

Opinnoista eronneiden määrä putosi Vantaalla samaan aikaan kuin se kasvoi koko maassa

Annie-tukibotti vähensi opintojen keskeyttämistä ammattiin opiskelevilla

Vantaan ammattiopisto Variassa pilotoitiin vuosina 2021–2022 Kuntaliiton Klash-kuntahaastekilpailusta ponnistanutta opintojen keskeyttämistä ennaltaehkäisevää ja opiskelijoita tukevaa chatbot-ratkaisua.

Kuntaliitto ja Vantaan kaupunki asettivat vuonna 2019 yhteisen haasteen: miten vähentää toisen asteen opintojen keskeyttämistä. Haasteen ratkaisemiseksi luotiin innovaatiokilpailu, jonka voitti Annie-tukibotti. Matalan kynnyksen tukipalvelua yhteiskehitettiin Vantaan ammattiopisto Varian kanssa kaksivuotisessa hankkeessa. Siihen osallistui 4 205 opiskelijaa ja 353 ammattilaista. Opiskelijoiden tuen tarpeita tunnistettiin hankkeen aikana 1 167 ja viestejä opiskelijoiden ja botin välisessä viestiliikenteessä kertyi 50 458.

Tukibotti Annie lähestyy opiskelijaa tekstiviestitse tasaisin väliajoin tai opintojen solmukohdissa ja selvittää tarvitseeko hän tukea. Jos opiskelija tarvitsee tukea, tukibotti ohjaa hänet oikealle henkilökunnan jäsenelle tuen tarpeen perusteella.

– Tuen pyytämiseen liittyy edelleen stigmaa ja häpeää, erityisesti jos asia on herkkä. On ollut ilo huomata, että tukibotti on laskenut tuen pyytämisen kynnystä sitä tarvitsevilla opiskelijoilla, Annie Advisor Oy:n toimitusjohtaja Miska Noponen sanoo.

– Annie-tukibotti on hyvä esimerkki hyvinvointia lisäävästä digipalvelusta ja siitä, miten monimutkaisia ongelmia voidaan ratkoa yhdessä yksinkertaisillakin ratkaisuilla, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoo.

Sovellus on helppokäyttöinen ja vaikuttava, ammattiopisto Varian rehtori Pekka Tauriainen kiittelee.

– Opiskelijalähtöinen tukibotti ei korvaa perinteisiä tukipalveluita, vaan tuo uuden ja nykyaikaisen lisän palveluvalikkoon,Tauriainen huomauttaa.

Tukibotti on levinnyt tähän mennessä 16 eri koulutusorganisaation käyttöön Suomessa.

Tukibotti otettiin laajamittaisesti käyttöön ammattiopisto Variassa vuonna 2021. Samana vuonna ammattiopistossa havaittiin vuosittaisessa eronneiden opiskelijoiden osuudessa merkittävä pudotus 14,6 prosentista 10,7 prosenttiin (27% lasku). Samaan aikaan toisen asteen ammatillisista opinnoista eronneiden osuus nousi kansallisesti 0,5%.

– Tukibotti on yksi opiskelijoiden tukeen tehdyistä panostuksista. Tulos on rohkaiseva, ja seurantaa vaikutuksista opintojen keskeyttämiseen ja opintojen etenemiseen jatketaan edelleen, Varian rehtori Pekka Tauriainen kertoo.

(Graafi: Vantaan Ammattiopisto Varia)

Opiskelijoiden kokemus tukibotista oli positiivinen: tukea pyytäneistä opiskelijoista 100% ja kaikista opiskelijoista 80% halusi, että tukibotti olisi jatkossakin käytössä. Avoimissa palautteissa yleisimmät esiin nousseet teemat botin hyödyistä olivat madaltunut kynnys avun pyytämiseen, tunne että opiskelijasta välitetään sekä tietoisuus siitä, että apua on tarvittaessa saatavilla.

“Sain apua opintojen etenemiseen Annie-botin avulla. Kynnys avun pyytämiseen hävisi tämän botin avulla. En valmistuisi nyt lähihoitajaksi ilman että olisin saanut mahdollisuuden pyytää apua tätä kautta.”

“Annie-botista ja erityisopettajasta on ollut minulle pelkästään hyötyä ja aina apu on saatu todella nopeasti. En usko, että omatoimisesti olisin hakenut apua, vaikka olen tiennyt sitä tarvitsevani. Kiitos.”

Opettajien ja opiskelijoiden tukipalveluissa työskentelevien ammattilaisten kokemukset tukibotista ovat myös myönteisiä.

– Käymme opiskelijoiden kanssa paljon henkilökohtaisia keskusteluja, mutta Annie-kyselyssä opiskelijat toivat esiin myös sellaisia huolia, jotka eivät keskusteluissa ole tulleet ilmi. On tärkeää, että saamme tiedon tuen tarpeesta mahdollisimman nopeasti, jotta kukaan ei keskeyttäisi opintojaan ainakaan siksi, että ei ole saanut tarvitsemaansa tukea, erityisopetuksen vastuuopettaja Marika Okkonen ammattiopisto Variasta korostaa.

– Opiskelijoiden mieltä painavien erilaisten ongelmien vaikeutumisen tai pitkittymisen ennaltaehkäisyssä on tärkeää, että huolenaiheisiin päästään puuttumaan ajoissa. Liian pieniä tai turhia asioita ei ole olemassa, vaan oma tunne tuen tarpeesta riittää, psykiatrinen sairaanhoitaja Anne Kuula Vantaan kaupungilta sanoo.

Kuntahaastekilpailulla haettiin uusia tapoja ratkaista yhteisiä ongelmia. Uudella lähestymistavalla etsittiin vaikuttavia, innovatiivisia ja skaalautuvia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

– Klash-haastekilpailu on Kuntaliiton historian suurin yksittäinen kehityshanke. Näimme tärkeäksi löytää uusia tapoja tukea kuntia ja kehittää monistettavia ratkaisuja, kaikkien kuntien ja kuntataustaisten koulutuksenjärjestäjien käyttöön, Kuntaliiton strategia- ja kehitysjohtaja Markus Pauni sanoo.

Katso video: Annie Advisor tukee opintojen edistymistä.

Lisätietoa:

Klash-haastekilpailu ja Kuntaliiton TKI-toiminta:
Markus Pauni, Strategia- ja kehitysjohtaja
050 439 5612, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Annie Advisor:
Miska Noponen, Toimitusjohtaja
040 847 2763, etunimi.sukunimi@annieadvisor.com

Ammattiopisto Varia:
Pekka Tauriainen, Rehtori
050 312 4514, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.