Tiedote, 

Eduskunnalle annettu TE-palvelut 2024 -uudistuksen lakiesitys rajaa kunnallista itsehallintoa

Hallituksen lakiesitys TE-palvelut 2024 -uudistuksesta on edennyt eduskunnan käsittelyyn. Merkittävässä uudistuksessa nykyisin valtion vastuulla olevat työ- ja elinkeinopalvelut siirrettäisiin kunnille 1.1.2025.

Lakiesitys on parantunut lausuntopalautteen pohjalta tehtyjen muutoksien ansiosta. Kuntaliitto vaatii kuitenkin tarkempaa tarkastelua rahoituksen ja järjestämisvastuun osalta.

Lakiesityksessä oleva malli rajaa perusteettomasti kunnallista itsehallintoa. Kuntaliitto vaatii yhä järjestämisvastuun antamista jokaiselle kunnalle. Kunnilla tulee olla mahdollisuus itse organisoida palvelut vapaaehtoiseen yhteistyöhön pohjautuen.

- Järjestämisvastuuseen liittyvää epäkohtaa on punnittava tarkasti perustuslakivaliokunnassa, sillä uudistus ei saa rajoittaa kuntien itsehallintoa. Kuntien kykyyn suoriutua uudesta elinvoimatehtävästä on luotettava, toteaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Lisäksi työttömyysturvamenojen kompensaation jakautumista kuntiin on syytä tarkistaa jatkossa suhteessa työikäisen väestön määrään. Laskelmien tulisi perustua useamman vuoden keskiarvoon, koska niin kutsuttu poikkileikkauskohta yhden vuoden osalta ei anna oikeaa kuvaa.

Kuntaliitto pitää esitettyä rakenteellista uudistusta hyvänä. TE-palvelujen siirto kuntiin antaa kunnille toivottuja työkaluja edistää työllisyyden lisäksi myös elinvoimaa. Palvelujen kytkeminen onnistuu paremmin, jos järjestämisvastuu on jokaisella kunnalla yhteistoiminta-alueiden sijaan.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Minna Karhunen p. 050 3495 460

Johtaja Jarkko Huovinen p.  09 771 2550

Kehittämispäällikkö Erja Lindberg p. 09 771 2497

Lue lisää:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!