Tiedote, 

Joukkoliikenteen rahoituskriisi jatkuu edelleen - Koronatukea tarvitaan kipeästi vuonna 2022

Kuntaliitto, Paikallisliikenneliitto ja Linja-autoliitto ovat yhdessä tehneet vetoomuksen liikenne- ja viestintäministeriölle joukkoliikenteen koronatuesta vuodelle 2022.

Joukkoliikenteen tilanne jatkuu vaikeana vuonna 2022. Rahoituskriisistä elpyminen kestää useamman vuoden. Joukkoliikenteen kysyntä on pysytellyt kaupunkiseuduilla 30–40 % alemmalla tasolla kuin ennen epidemiaa. Uuden rajoitusaallon ja etäsuositusten myötä epävarmuus jatkuu. Valtion aiemmin myöntämillä koronatuella pystyttiin kattamaan noin 47 % kaupunkiseutujen lipputulojen menetyksistä vuosina 2020–2021.

- Joukkoliikenteen lipputulomenetysten kompensointiin ja rahoituspohjan turvaamiseen tarvitaan kuntarahoituksen ohella valtion täsmätukea, toteaa varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntaliitosta.

Sekä valtakunnan politiikassa että kaupunkiseuduilla on haluttu säilyttää joukkoliikennepalvelujen taso myös korona-aikana. Palvelutason ylläpitäminen on kuitenkin käynyt pidentyvässä kriisissä yhä vaikeammaksi matkustajavajeen pitkittyessä.

Joukkoliikenteen tukemiseen vuosina 2023 ja 2024 varauduttava

Joukkoliikenteelle korvamerkitty valtion rahoitus ja koronatuki ovat alalle elintärkeitä koronatilanteessa ja siitä elvyttäessä. Joukkoliikenteen negatiivista tarjonnan ja kysynnän vähenemisen kierrettä tulee välttää. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa linjataan, että valtio varautuu joukkoliikenteen elvyttävään tukemiseen 2021–2024 nykyisen julkisen talouden suunnitelman ylityksenä.

Kilpailukykyistä Joukkoliikennettä tarvitaan myös korona-ajan jälkeen työhön, opiskeluun, asiointiin ja vapaa-aikaan liittyviin matkustustarpeisiin sekä liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

- Joukkoliikenteen pääseminen jaloilleen koronakriisin jälkeen on edellytys kestävän liikkumisen, saavutettavuuden ja vähäpäästöisyyden tavoitteille, sanoo kehittämispäällikkö Johanna Vilkuna Kuntaliitosta.

Joukkoliikenne edistää ympäristöystävällisen liikkumisen ohella liikkumisen tasa-arvoa ja koko liikennejärjestelmän toimivuutta.

Tagit
Timo Reina

Timo Reina

Varatoimitusjohtaja
Johtajisto
Vastuualueet
  • kuntatalousasiat
  • alue- ja elinkeinoasiat sekä EU:n rakennepolitiikka
  • työllisyys ja maahanmuuttoasiat
  • työmarkkina- ja henkilöstöasiat (ml. kehittäminen ja eläkepolitiikka)
  • yhdyskunta-, tekniikka- ja ympäristöasiat
  • kuntakehitys, tuottavuus ja tutkimustoiminta
  • toimitusjohtajan varamies