Tiedote, 

Kunnat toivovat lisää luottamusta ja vapauksia – Kuntaliitto julkisti hallitusohjelmatavoitteensa

Tiedotetta korjattu 6.10.2022: Työllisyyspalveluiden järjestäminen siirtyy kunnille vuonna 2025.

***

Kuntien moninaisuuden huomioimisen on oltava kuntapolitiikan ytimessä. Erilaistuvan kuntakentän vaihtelevat tarpeet on huomioitava laajemminkin nykyistä paremmin. Eri kokoisille ja erilaisille kunnille on turvattava kunnalliseen itsehallintoon kuuluva toimintavapaus päättää, miten ne järjestävät palvelut oikea-aikaisesti, taloudellisesti kestävästi ja vaikuttavasti. Tätä varten on käynnistettävä kokeiluohjelma. 

– Valtion normiohjaus kohdistuu nyt kunnan tehtävien yksityiskohtaisiin toteuttamistapoihin. Yhteiskunnan toimivuudelle olennaista ei ole hallinnon samanlaisuus kaikissa kunnissa vaan palveluiden yhdenvertaisuus. Valtion tulee siirtyä ohjaamaan toiminnan tavoitteita ja vaikuttavuutta ja antaa kunnille tilaa etsiä itse niille sopivimmat toimintatavat, hallituksen puheenjohtaja Joona Räsänen painottaa. 

Jotta sote- ja TE 2024 -uudistusten jälkeiset uudenlaiset kunnat voivat rakentaa elinvoimaista tulevaisuutta, kuntien rahoitusjärjestelmä on uudistettava ja lakisääteisten palveluiden rahoitus turvattava. 

– Jokaisella kunnalla tulee olla riittävät resurssit palveluiden järjestämiseen. Valtionosuusjärjestelmä tulee uudistaa ja valtion päätöksenteosta aiheutuneet menetykset korvata kunnille täysimääräisesti. Rahoitusjärjestelmän tulee mahdollistaa ja kannustaa erilaisiin ja joustaviin palvelujen järjestämisen ratkaisuihin ja yhteistyöhön, toimitusjohtaja Minna Karhunen tähdentää. 

Kuntien suurena uutena tehtävänä on työllisyyspalveluiden järjestäminen vuodesta 2025 alkaen. Kunnille on annettava aito mahdollisuus järjestää palvelut kustannustehokkaasti paikalliset olosuhteet joustavasti huomioiden. Myös työvoiman saatavuusongelmiin on tartuttava kaikin keinoin. 

–  Työllisyys- ja yrityspalvelut, kotoutumista edistävät palvelut sekä koulutuspalvelut muodostavat jatkossa vahvan perustan kunnan elinvoimatehtävälle. Esimerkiksi työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä voimakkaasti. Sen tiellä on nyt monia esteitä, jotka on purettava nopeasti, yhteysjohtaja José Valanta korostaa.

Tutustu kaikkiin 13 hallitusohjelmatavoitteeseemme liitteessä ja verkkosivuillamme.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Joona Räsänen, 050 547 5590, joona.rasanen@lohja.fi  

Toimitusjohtaja Minna Karhunen, 09 771 2000, minna.karhunen@kuntaliitto.fi 

Yhteysjohtaja José Valanta, 050 523 1116, jose.valanta@kuntaliitto.fi 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme