Tiedote, 

Kunnille kehysriihestä resursseja Ukrainasta paenneiden auttamiseen ja peruspalveluihin

Sanna Marinin hallituksen uudet julkisen talouden linjaukset keskittyvät turvaamaan tässä epävarmassa turvallisuusympäristössä vakautta ja reagointiherkkyyttä. Olemme tyytyväisiä kehysriihen uusiin kuntapäätöksiin. 

Kunnille kehysriihen tärkeimpiä asioita ovat Venäjän hyökkäyssodan keskeisimpien kustannusten korvaaminen kunnille, vuoden 2023 peruspalvelujen valtionosuuden tasossa havaitun korjauksen huomioiminen ja lakisääteisistä sitoumuksista kiinnipitäminen.

Ministerit korostivat kuntien roolia ja vastuuta Ukrainasta pakenevien vastaanottamisessa. Hallitus sitoutuukin korvaamaan paenneiden palveluista aiheutuvia menoista kunnille tilapäisen suojelun käyttöönotosta 4.3.2022 lähtien. Korvaukset kattavat majoitusta, sote-palveluja, työllisyyspalveluita, varhaiskasvatusta, koulutusta ja muita kuluja. On tärkeää, että Ukrainasta paenneiden edellytykset kotikuntaoikeuteen arvioidaan pikaisesti. 

– On hyvä, että korvausta laajennetaan myös varhaiskasvatukseen. Vastaanottokeskusten lisäksi korvausten tulee kattaa laajasti kaikki kuntien välttämätön ensivaiheen asumisen järjestäminen, toimitusjohtaja Minna Karhunen tähdentää. 

Hallitus linjasi mittavista investoinneista sotilaalliseen maanpuolustukseen, rajaturvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen. 

– On kiinnitettävä huomiota siihen, että osa näistä investoinneista ohjataan kuntien varautumiseen, varatoimitusjohtaja Timo Reina korostaa. 

Peruspalvelujen valtionosuuden määrärahan tasoa korjataan 344 miljoonalla eurolla edelliseen julkisen talouden suunnitelmaan nähden. Tämä on välttämätöntä sote-uudistuksen neutraalin toteutuksen kannalta. 

On hienoa, että ammatillisen koulutuksen rahoituspohjan vahvistamiseen osoitetaan vuoden 2021 tasosta 50 miljoonaa euroa vuodesta 2023 alkaen. 

Hallitus jatkaa kunnianhimoisen ilmasto- ja luonnonsuojelupolitiikan linjaa. Fossiilisesta energiasta luopuminen on nyt myös keskeinen huoltovarmuuskysymys. Ilmastolakia täydennetään ensi syksynä muun muassa asettamalla kunnille velvoite ilmastosuunnitelmien laatimiseen. 

Olemme huolissamme liikenteen rahoituksen leikkaamisesta. Kuntien kannalta on tärkeää, etteivät liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle osoitetut leikkaukset kohdistuisi perusväylänpitoon. 

– Kehysriihen linjaukset kuitenkin jättävät julkisen talouden entistä heikompaan kuntoon. Hallitus vie kriisien keskellä hallitusohjelman kalliita uudistuksia liian päättäväisesti eteenpäin. Puuttuvan rahoituksen ohella mittavia tehtävien laajennuksia haastaa myös pula ammattitaitoisista työntekijöistä, pääekonomisti Minna Punakallio muistuttaa. 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Minna Karhunen, 09 771 2000, minna.karhunen@kuntaliitto.fi 
Varatoimitusjohtaja Timo Reina, 09 771 2700, timo.reina@kuntaliitto.fi  
Pääekonomisti Minna Punakallio, 040 751 5175, minna.punakallio@kuntaliitto.fi