Tiedote, 

Kunnissa kaivataan nopeasti selkeyttä hallituksen koronapäätöksiin

Kunnissa kaivataan valtioneuvostolta ja ministerityöryhmiltä selkeämpiä ohjeita tehtäviin koronapäätöksiin sekä perusteluja siitä, mihin linjaukset perustuvat.

”Nykyisellään kunnissa on hankala toimia ja seurata poliittisia linjauksia. Vähintä olisi, että linjausten perusteena mahdollisesti olevat esitykset, niiden perustelumuistot ja vaikutusarvioinnit olisivat heti julkisia. Kunnat tarvitsevat myös tarkempaa ohjeistusta, jos niiden oletetaan toimivan muuttuvissa koronatilanteissa tietyillä toimintatavoilla”, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina sanoo.

Toimivaltainen viranomainen tekee päätökset

Koronatoimien toimivaltuuden epäselvä viestintä on herättänyt epävarmuutta. Valtioneuvostolla tai etenkään ministerityöryhmillä ei ole toimivaltuutta päättää esimerkiksi etäopetukseen siirtymisestä koko Suomessa, ellei ole kyse valmiuslain käyttämisestä poikkeusoloissa. Valtioneuvosto voi suositella, mutta varsinaisesta päätöksestä ja toimeenpanosta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset.

”Kun hallitus esimerkiksi linjaa opetusta ja koulutusta koskevia asioita, ne ovat todellakin vain suosituksia”, Reina kommentoi.

Perusopetuksen poikkeukselliset opetusjärjestelyt, eli etäopetus, vaatii kahden viranomaisen päätöksen. Paikallinen tai alueellinen tartuntatautiviranomainen voi tartuntalain perusteella sulkea koulujen tilat osittain tai kokonaan. Tämän jälkeen opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen etäopetukseen siirtymisestä.

”Kuntia, koulutuksen järjestäjiä, kouluja, opettajia, opiskelijoita ja huoltajia hämmentää kovasti se, että ministerit kertovat tekevänsä päätöksiä, joihin heillä ei ole toimivaltaa. Olisi hyvä viestiä selkeästi toimivallasta koronaan liittyvissä ohjeistuksissa, kuten nyt käsillä olleissa opetukseen liittyvissä puheissa. Samoin olisi tärkeää miettiä etukäteen, miten esimerkiksi koulujen testausta siihen liittyvine mittavine hankintatarpeineen koskeva linjaus oikeasti toteutetaan, ja mikä testaamisen vaikutus on”, Reina sanoo.

”Hallitus voi kertoa tahtotilastaan, mutta toimivaltainen viranomainen tekee päätökset.”

Kunnat tarvitsevat aikaa toimeenpanoon – viikonlopussa ei voi valmistella asioita huolella

Päätöksen toimeenpano vaatii aikaa. Esimerkiksi kouluja koskevat muutokset on saatava tietää riittävän ajoissa, jotta kunnat voivat valmistautua tarvittaviin toimenpiteisiin huolella, tiedottaa niistä oppilaita ja opiskelijoita sekä heidän huoltajiaan.

”Viikonloppu ei millään riitä huolelliseen asioiden valmisteluun. Kunnissa ja alueilla on oltava riittävä mahdollisuus valmistella näin suuria toimenpiteitä”, Kuntaliiton sivistys- ja hyvinvointiyksikön johtaja Terhi Päivärinta toteaa.

 

Tags
Timo Reina

Timo Reina

Varatoimitusjohtaja
Johtajisto
Vastuualueet
  • kuntatalousasiat
  • alue- ja elinkeinoasiat sekä EU:n rakennepolitiikka
  • työllisyys ja maahanmuuttoasiat
  • työmarkkina- ja henkilöstöasiat (ml. kehittäminen ja eläkepolitiikka)
  • yhdyskunta-, tekniikka- ja ympäristöasiat
  • kuntakehitys, tuottavuus ja tutkimustoiminta
  • toimitusjohtajan varamies