Tiedote, 

Kuntaliiton valtuuskunta toimikaudelle 2022–2025 on valittu

Valtuuskuntaan on valittu 76 jäsentä, joista yksi edustaa Ahvenanmaan maakuntaa. Kuntaliiton valtuuskunnan vaalilautakunta on 18.1.2022 vahvistanut vaalin tuloksen.

Vuoden 2022 valtuuskuntapaikat jakautuvat puolueiden välillä vaalitulosten perusteella seuraavasti:

KOK               19                                                                                  
SDP               14
KESK             13

PS                 11
VIHR              8
VAS               5

RKP               3
KD                 2

Valtuuskunnan vaalit toimitettiin vaalipiireittäin 15.11.–31.12.2021 välisenä aikana.Valtuuskunta valitsee Kuntaliiton hallituksen ensimmäisessä kokouksessaan 17.2.2022. Valtuuskunta on Kuntaliiton ylin toimielin.

Valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnan valtuutettuja. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaaleilla, jotka toimitetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Lisäksi yhdeksän jäsentä ja varajäsentä valitaan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. Valtuuskunnan jäsenten vaalit toimitetaan vaalipiireittäin. Vaalipiirit ovat samat kuin eduskuntavaalien vaalipiirit.

Valittujen nimet ovat liitteenä.

Lisätiedot:

Valtuuskunnan vaalilautakunnan sihteeri Riitta Myllymäki, Kuntaliitto, riitta.myllymaki@kuntaliitto.fi, p. 09 771 2463

Valtuuskunnan vaalilautakunnan puheenjohtaja Elina Laavi, elina.laavi@kokoomus.fi

 

Lue lisää:

Kuntaliiton valtuuskunnan valintaa koskevat säännöt kokonaisuudessaan

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme