Tiedote, 

Kuntaliitto perustaa yhtiön takaamaan hyvinvointialueille siirtymävaiheen palvelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät 1.1.2023 kunnilta uusille hyvinvointialueille. Tämä vaikuttaa myös Kuntaliiton toimintaan. Kuntien omistamana yhdistyksenä Kuntaliitto ei voi palvella hyvinvointialueita. Kuntaliitto on kuitenkin halunnut yhdessä hyvinvointialueiden kanssa löytää yhteistyöratkaisun, joka mahdollistaa hyvinvointialueille siirtymävaiheen palvelut ja prosessin kohti vakiintuneempaa ratkaisua. 

Neuvotteluja on käyty hyvinvointialueiden kanssa vahvassa yhteistyössä ja näiden neuvottelujen lopputuloksena on päädytty myönteiseen lopputulokseen. Kuntaliiton hallitus on päättänyt, että Kuntaliitto perustaa Hyvinvointialueyhtiö Oy:n. Ratkaisu luo edellytykset mm. sote-muutostuen jatkumiselle, neuvontapalveluiden säilymiselle, lainsäädäntötyön edunvalvonnalle sekä tarjoaa hyvinvointialuelähtöiselle edunvalvonnalle toimivan verkostoalustan takaamaan hyvinvointialueille siirtymävaiheen palvelut.

Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu perjantaina 28.10.2022. Yhtiön teknistä rakentamista jatketaan hyvinvointialueiden johdolla. Perustamisasiakirjassa annetun valtuutuksen nojalla hallitus päättää suunnata maksullisen osakeannin hyvinvointialueille, HUS Yhtymälle sekä Helsingin kaupungille vielä tämän vuoden aikana. Kun hyvinvointialueet ovat merkinneet yhtiön osakkeita ja ovat tulleet Hyvinvointialueyhtiön omistajiksi, he valitsevat yhtiön varsinaisen toimitusjohtajan ja hallituksen. Yhtiön toimitusjohtajana toimii määräajan johtava lakimies Johanna Sorvettula Kuntaliitosta. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Pirkanmaan muutosjohtaja Jukka Alasentie.

- Hyvinvointialueet saavat perustettavan yhtiön osaamisesta vahvan lähtökohdan uuden yhtiön toiminnalle. Tarvitsemme yhteistä valmistelua edunvalvonnan tueksi ja yhtiötä hyvinvointialueiden monenlaisen yhteistyön alustaksi. Yhtiön toiminta sovitetaan vastaamaan hyvinvointialueiden tarpeita, toteaa Alasentie.

Lisätiedot:

Minna Karhunen
Toimitusjohtaja
Kuntaliitto
Puh. +358 9 771 2000
Minna.Karhunen@kuntaliitto.fi

Jukka Alasentie
Muutosjohtaja
Pirkanmaan hyvinvointialue
Puh. 0500 733 620
jukka.alasentie@pirha.fi

Johanna Sorvettula
Johtava lakimies
Kuntaliitto
Puh. +358 9 771 2067, +358 50 472 1378
Johanna.Sorvettula@kuntaliitto.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talous- ja hallintojohtaja Elina Liippola, toimitusjohtaja Minna Karhunen ja johtava lakimies Johanna Sorvettula allekirjoittivat yhtiön perustamissopimuksen 28.10.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista