Tiedote, 

TE2024-valiokuntakuulemiset käynnistyivät - hallituksen esityksessä vielä korjattavaa

Kuntaliiton ja kuntien asiantuntijoita kuullaan laajasti hallituksen TE-palvelut 2024-uudistusta koskevan lakiesityksen valiokuntakuulemisissa. Vaikka uudistuksen tavoitteet ovat Kuntaliiton mielestä kannatettavia, on esityksessä yhä useita niiden toteutumista vaarantavia kipukohtia, joiden ratkaisuun Kuntaliitto pyrkii kuulemisissa vaikuttamaan ja tarjoamaan rakentavia näkökulmia. Korjaustarpeet liittyvät erityisesti vallan, vastuun ja rahoituksen eriyttämiseen.

Mitä Kuntaliitto ajaa?

Järjestämisvastuu kuuluu jokaiselle kunnalle. Vaatimus yhtenäisestä työssäkäyntialueesta tekee esitetystä 20 000 henkilön työvoimakriteeristä käytännössä merkityksettömän ja luonnollisia työssäkäyntialueita rikkovan. Ehdotuksen perusteluista ei myöskään löydy palveluista lähteviä perusteita sille, miksi järjestämisvastuussa olevan tahon tulisi olla työvoimapohjaltaan näin laaja.

Samanaikaisesti yhteistyötä tulee luonnollisesti tiivistää niin kuntien kuin muiden toimijoiden kesken. Näin varmistetaan joustavat ja asiakaslähtöiset palvelut sekä turvataan jokaisen kunnan mahdollisuudet edistää työllisyyttä ja elinvoimaa.

Rahoituslaskelmissa pitää huomioida siirtyvän toiminnan kokonaiskustannukset täysimääräisesti eikä vain henkilöstökulut. Järjestämisvastuun ja rahoitusvastuun erottamisella toisistaan, pyrkimyksillä mahdollisimman suuriin alueisiin ja ylisääntelyllä ei päästä hyödyntämään uuteen mallin oleellisesti liitettyä kuntaekosysteemiä parhaalla mahdollisella tavalla.

TE-palvelut 2024 -lakipakettia (HE 207/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi) käsitellään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, hallintovaliokunnassa, talousvaliokunnassa sekä perustuslakivaliokunnassa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!