Tiedote, 

Minna Karhunen: Vaalitulos ennakoi kunnille väljyyttä tehtävien järjestämiseen

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen

Eduskuntavaalien tulos ja sitä seuraavat hallitusneuvottelut vaikuttavat suoraan kuntakenttään sekä kuntien ja kaupunkien edellytyksiin huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista ja alueen elinvoimasta. Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhusen mukaan eilisiltainen äänestystulos ennakoi useiden kunnille ja kaupungeille tärkeiden teemojen etenemistä.

- Suurimmaksi puolueeksi nousseen kokoomuksen vaaliohjelmassa, kuten myös Kuntaliiton ja kuntien tavoitteina, on kuntien normiohjauksen keventäminen sekä erilaisten kokeilujen mahdollistaminen. Hallitusneuvotteluista on tulossa kuntien kannalta hyvin tärkeät, Minna Karhunen toteaa.

Kuntakenttä on historiansa suurimpien uudistusten äärellä, kun sote- ja pelastusalan palvelut siirtyivät hyvinvointialueiden järjestettäväksi, ja elinvoiman kannalta tärkeät TE-palvelut siirtyvät vuoden 2025 alussa kuntien tehtäviksi.

- Tällä hetkellä kunnat kokevat, ettei valtio luota niihin. Suomi tarvitsee seuraavalla hallituskaudella kuntapolitiikkaa, joka perustuu kuntien ja valtion väliseen luottamukseen ja avoimeen vuoropuheluun, Minna Karhunen sanoo.

- Seuraavalla hallituskaudella on etsittävä ripeitä mutta pitkälläkin aikavälillä viisaita ratkaisuja tukea kuntien itsenäisempää työtä kestävyyden ja elinvoiman hyväksi. Myös kaupunkien roolia kasvun vetureina tulisi vahvistaa.

Lisätietoja:
Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, p. 09 771 2000

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.