Tiedote, 

TE-palvelut siirtyvät kunnille - kunnat saavat vahvistuvien peruspalvelujen myötä lisää työkaluja elinvoiman edistämiseen

Julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirretään vuoden 2025 alussa TE-toimistoilta kunnille.  Nykyiset TE-toimistot lakkautetaan.  Vuoden vaihteessa reilut 4000 työvoimapalveluiden ammattilaista siirtyy liikkeenluovutuksella valtiolta kuntiin tai kuntayhtymiin. Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu muodostaa kunnille samalla myös uuden valtionosuustehtävän. 

-Työvoimapalvelusta tulee ensi vuoden alussa osa jokaisen kunnan peruspalveluja. Jatkossa saman katon alta löytyvät esimerkiksi kunnan koulutuspalvelujen, elinkeinopalvelujen ja yhdyskuntarakentamisen lisäksi myös työvoimapalvelut, kertoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

-Uudistus tuo kunnille lisää työkaluja työllisyyden edistämiseen ja tuo palvelut lähemmäs kuntalaisia, mikä lisää työvoimapalvelujen saavutettavuutta ja vaikuttavuutta. Kaikki nämä tekijät yhdessä tukevat työntekijöiden nopeamman työllistymisen tavoitetta sekä edistävät työllisyyden lisäksi koko alueen elinvoimaa, Karhunen jatkaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti eilen, että Suomeen muodostuu uudistuksen myötä 45 työllisyysaluetta, jotka vastaavat vuoden 2025 alusta työvoimapalveluiden järjestämisestä hallinnollisesti. Suurin osa alueista järjestää palvelunsa vastuukuntamallilla, neljä kuntaa järjestää palvelunsa itse ja kaksi aluetta kuntayhtymämallilla. Työllisyysalueiden vahvistamisen myötä kaikki kunnat pääsevät etenemään alueellisessa valmistelussa kohti vuoden vaihdetta ja uudistuksen toteutumista. 

-Valmistelun aikataulu on ollut tiukka, mutta valmistelu on edennyt alueilla hyvässä hengessä ja aikataulussa, ja kunnat ovat tehneet hyvää työtä uudistuksen onnistumisen eteen jo tässä vaiheessa, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

-Työllisyysalueiden vahvistamisen myötä olemme siirtyneet nyt valtakunnallisesta valmistelusta alueelliseen valmisteluun. Kuntaliitto on vahvasti kuntien tukena valmistelussa. Seuraamme valmistelun etenemistä tiiviissä vuoropuhelussa kuntien kanssa ja tarjoamme kunnille muutostukea uuden, odotetun tehtävän haltuunotossa ja sujuvan siirtymän varmistamisessa, Reina jatkaa.

Hoivakunnasta kohti elinvoimakuntaa

Soteuudistuksen myötä kuntien peruspalvelut ja hallinto muuttuivat merkittävästi vuoden 2023 alussa. Sote-palveluiden jälkeen sivistyspalveluiden rooli korostui kunnissa. Nyt toteutuva uudistus vahvistaa kuntien monipuolisia peruspalveluja entisestään, minkä myötä kuntien mahdollisuudet ja työkalut elinvoiman edistämiseen kasvavat. 

-Palveluja ja henkilöstöä ei ole tarkoitus vain siirtää valtiolta kunnille vaan kehittää työvoimapalveluita entistä vaikuttavammaksi esimerkiksi suuntaamalla ammatillista koulutusta tukemaan paremmin alueen työllisyyttä ja yritysten tarpeita, edistämällä sekä kotoutumisen roolia työllisyyden hoidossa että kuntien roolia osaajien aktiivisessa houkuttelussa, tarvittaessa maan rajojen ulkopuolelta, Kuntaliiton elinvoimajohtaja Jarkko Huovinen toteaa.

-Kunnilla on hyvät lähtökohdat ottaa uusi lakisääteinen tehtävä vastaan, ja kehittää palveluista entistä kohdennetummat, paikallisten työmarkkinoiden erityispiirteet ja yritysten osaajatarpeet huomioiva kokonaisuus. Uudistuksessa ei ole kyse pelkästään työllisyyden edistämisestä. Elinvoiman edistämisen keinovalikoima kunnissa kasvaa, Huovinen jatkaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Minna Karhunen, minna.karhunen@kuntaliitto.fi, 09 771 2000 
Varatoimitusjohtaja Timo Reina, timo.reina@kuntaliitto.fi, 09 771 2700 
Elinvoimajohtaja Jarkko Huovinen, jarkko.huovinen@kuntaliitto.fi, 09 771 2550.

TE-palvelut 2024 -uudistus Kuntaliiton verkkosivuilla.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista