Kehittämis- ja innovaatiopalvelut

Yhteiskehittäminen

ihmisiä

Kuntien kehittämistyön tueksi tarjottavia yhteiskehittämisen alustoja ja toimintamalleja, kuntien yhteisiä verkostohankkeita sekä kuntajohdon valmennuksia.

Yhteiskehittämisen palveluitamme ovat:

  • Yhteiskehittämisen alustat ja toimintamallit
  • Verkostohankkeet

  • Johdon valmennusohjelmat

Yhteiskehittämisen alustat ja toimintamallit

Kuntien ja sidosryhmien erityyppistä osaamista ja eritaustaisia osaajia kokoavia kehitysalustoja -  yhteisesti tunnistettujen kehittämiskohteiden edistämiseksi ja hyväksi havaittujen toimintamallien levittämiseksi.

Verkostohankkeet

Kuntien yhteiskehittämiselle, vertaisoppimiselle ja hyvien käytäntöjen hyödyntämiselle pohjautuvia hankkeita, jotka luovat  mahdollisuuden  vuoropuhelulle ja laaja-alaiselle ymmärryksen rakentamiselle  verkostokuntien, Kuntaliiton, valtionhallinnon ja alan kehittäjien välillä.

Verkostohankkeita:

USO 6-verkostoprojekti

Kestävä kuntatalous -verkostohanke

Koulutus palveluna -verkostoprojekti (KOPA)

Verkostoperuskoulu -hanke

Johdon valmennusohjelmat

Kuntien poliittisen johdon, viranhaltijajohdon, keskijohdon ja esimiesten strategista ja johtamisosaamista tukevia koulutuksia, jotka koostuvat oppimista tukevista organisaatio- ja henkilökohtaisista kehittämistehtävien työstämisestä ja jotka johtavat Kuntaliiton myöntämään kuntajohtamisen sertifikaattiin, julkiseen tunnustukseen korkeatasoisista valmiuksista toimia kunnan johtamisen vaativissa tehtävissä.

Toteutamme näitä yhteistyössä konsernin ja muiden kumppaneidemme kanssa.

Valmennusohjelmiamme ovat mm.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää