Kehittämis- ja innovaatiopalvelut

Yhteiskehittäminen

ihmisiä

Kuntien kehittämistyön tueksi tarjottavia yhteiskehittämisen alustoja ja toimintamalleja, kuntien yhteisiä verkostohankkeita sekä kuntajohdon valmennuksia.

Yhteiskehittämisen palveluitamme ovat:

 • Yhteiskehittämisen alustat ja toimintamallit
 • Verkostohankkeet

 • Johdon valmennusohjelmat

Yhteiskehittämisen alustat ja toimintamallit

Kuntien ja sidosryhmien erityyppistä osaamista ja eritaustaisia osaajia kokoavia kehitysalustoja -  yhteisesti tunnistettujen kehittämiskohteiden edistämiseksi ja hyväksi havaittujen toimintamallien levittämiseksi.

Verkostohankkeet

Kuntien yhteiskehittämiselle, vertaisoppimiselle ja hyvien käytäntöjen hyödyntämiselle pohjautuvia hankkeita, jotka luovat  mahdollisuuden  vuoropuhelulle ja laaja-alaiselle ymmärryksen rakentamiselle  verkostokuntien, Kuntaliiton, valtionhallinnon ja alan kehittäjien välillä.

Verkostohankkeita:

USO 6-verkostoprojekti

Kestävä kuntatalous -verkostohanke

Koulutus palveluna -verkostoprojekti (KOPA)

Verkostoperuskoulu -hanke

Johdon valmennusohjelmat

Kuntien poliittisen johdon, viranhaltijajohdon, keskijohdon ja esimiesten strategista ja johtamisosaamista tukevia koulutuksia, jotka koostuvat oppimista tukevista organisaatio- ja henkilökohtaisista kehittämistehtävien työstämisestä ja jotka johtavat Kuntaliiton myöntämään kuntajohtamisen sertifikaattiin, julkiseen tunnustukseen korkeatasoisista valmiuksista toimia kunnan johtamisen vaativissa tehtävissä.

Toteutamme näitä yhteistyössä konsernin ja muiden kumppaneidemme kanssa.

Valmennusohjelmiamme ovat mm.

 • Kuntapuheenjohtajien valmennus, KPJ
 • Kuntajohdon valmennus, KJ
 • Esimiesten ja keskijohdon valmennus, EKJ 
 • Sivistystoimen huippujohtajaohjelma
 • Ilmastojohtamisen valmennus, ILMAVA
Tiina Rinne

Tiina Rinne

Kehittämisasiantuntija
Strategiayksikkö, Strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2505, +358 50 643 92
Vastuualueet
 • Kuntaliiton kehitystoiminta
 • kuntakehitystoiminnan koordinointi
 • projektijohtaminen ja projektisalkunhallinta
Sofia Johansson

Sofia Johansson

Palvelumuotoilija
Strategiayksikkö, Strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2332, +358 50 533 8298
Vastuualueet
 • Kuntaliiton strategiatyö ja toteuttamisen tuki
 • Kuntaliiton toiminnan kehittäminen
 • fasilitointi ja yhteiskehittäminen