Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton jäsenistölle tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. Ne julkaistaan yhtäaikaisesti suomeksi ja ruotsiksi.

Lähetämme yleiskirjeet automaattisesti kuntien ja kuntayhtymien kirjaamon sähköpostiin samana päivänä kun yleiskirjeet julkaistaan verkossa.

Kuntaliitto ja Gramex ovat yhteistyössä neuvotelleet uudistetun suosituksen Gramex Kuntasopimukseksi, joka on astunut voimaan vuoden 2016 alusta alkaen niissä kunnissa, jotka sen ovat solmineet. Kuntaliitto ja Gramex ovat 11.10.2016 allekirjoitetun neuvottelumuistion mukaisesti tarkistaneet

​Suomen Kuntaliitto ry ja Kopiosto ry ovat neuvotelleet kuntien ja Kopiosto ry:n välisen radio- ja televisio-ohjelmien kirjastokäyttöä koskevan suositussopimuksen mukaisten korvausperusteiden tarkistamisesta. 4.10.2016 päivätyn neuvottelumuistion mukaan korvaukset ovat vuonna 2017 seuraavat

Kuntien musiikin esityskorvauksesta Kuntaliiton ja Teoston välillä tehdyn käyttöoikeussopimuksen mukaan korvaus asukasta kohden vuodelta 2016 oli 11,01 senttiä (yleiskirje 28.10.2015, 15/2015). Kuntaliitto ja Teosto ovat 10.10.2016 allekirjoitetun neuvottelumuistion mukaisesti tarkistaneet

Uusi tupakkalaki tuli voimaan 15.8.2016. ​Kunta huolehtii alueellaan paikallisesta toiminnasta tupakoinnin lopettamiseksi. Kunta myöntää tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan hakemuksen perusteella sekä valvoo tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden

​Vaalikelpoisuus valtuustoon Ensi kevään kuntavaaleissa ehdokkaiden vaalikelpoisuus valtuustoon arvioidaan soveltaen vielä vanhan kuntalain (365/1995) 33 ja 34 §:ää. Kuntalain 34 §:n tulkinnasta on runsaasti korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöä. Yleiskirjeessä ohjeistetaan säännöksen

​Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) sekä kuntalain kuntavaaleja koskevia säännöksiä. Tässä yleiskirjeessä selostetaan kuntien vaaliviranomaisille kuntavaaleissa kuuluvia tehtäviä, vaaliviranomaisten valintaa, esteellisyyttä vaalitoimielimissä

Kuntaliiton sääntöjä on muutettu. Muutos koskee mm. Kuntaliiton ylimmän päättävän toimielimen, valtuuston (jatkossa valtuuskunta), valintatapaa. ​Jatkossa Kuntaliiton jäsenet, kunnat ja kaupungit, suorittavat valtuuskunnan vaalin nk. jäsenäänestyksenä kuntavaalien jälkeen kuntavaalivuoden

Kansallista veteraanipäivää vietetään keskiviikkona 27.4.2016. Nyt järjestettävä Kansallinen veteraanipäivä on järjestyksessä 30. valtakunnallinen tilaisuus. Tänä vuonna vietettävän veteraanipäivän tunnuksena on: Vastavirtaan nousee lohen suku – Motströms stiger laxarnas släkte. Maamme kuntien ja