Kuntaliitto on kuntien ja alueiden puolestapuhuja, kehittäjä ja asiantuntija

Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle.​ Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään.

Etusivu

Kunnat toivovat lisää luottamusta ja vapauksia - Kuntaliitto julkisti hallitusohjelmatavoitteensa

Eri kokoisille ja erilaisille kunnille on turvattava vapaus päättää miten ne järjestävät palvelut oikea-aikaisesti, taloudellisesti kestävästi ja vaikuttavasti.

lateral-image-right

Uusien kestävien kuntien roolit ja toimintatavat

Millaisia ovat tulevaisuuden kuntien roolit ja niiden erityispiirteet. Esittelemme kuusi erilaista roolia.

lateral-image-left

Uusin blogi

Tapahtumat

1.2.
Yhdyskunnat ja ympäristö
Tietoyhteiskunta ja digitalisaatio

Webinaarissa tarkastellaan viranomaisten välistä yhteistyötä erityisesti tietojen liikkumisen näkökulmasta.

2.2.
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

AVAINTES: Työlomat ja poissaolot -webinaari on suunnattu sinulle, Avaintan jäsenyhteisön edustaja, joka kaipaat työssäsi tietoa työlomista ja poissaoloista. Syvennymme aamupäivän aikana AVAINTES:n määräyksiin työelämän tavanomaisista poissaolotilanteista.

Julkaisut

Julkaisun kansi

Selvitys hulevesien laadusta

Selvityksen avulla eri toimijat voivat huomioida huleveden laatuun vaikuttavia tekijöitä, jotta vedenlaatua voidaan yleisellä tasolla arvioida tai valita sopivat mitattavat suureet, ja edelleen tämän pohjalta kartoittaa tarpeita ja mahdollisuuksia huleveden laadunhallintaan.
Tutustu julkaisuun

Seuraa meitä ja keskustele kanssamme

Uusimmat asiantuntijasivujen päivitykset