Kuntaliitto on kuntien ja alueiden puolestapuhuja, kehittäjä ja asiantuntija

Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle.​ Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään.

Etusivu

""

Kuntanormit murtukoot: Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt

Hallitus kuuli kuntia: tällä hallituskaudella kevennetään kuntien​ toimintaa jäykistäviä normeja. Se tarkoittaa kunnille lisää joustoa​ toteuttaa asioita paikallisesti parhaalla mahdollisella tavalla!​

lateral-image-right

TE-palvelut 2024 -uudistus

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Kuntaliitto tarjoaa neuvoja ja tukea uudistukseen.

lateral-image-left

Uusin blogi

Tapahtumat

12.12.

Webinaarissa kerrotaan, kuinka EU:n kertakäyttömuovidirektiivi on toimeenpantu Suomen lainsäädäntöön ja miten se vaikuttaa kuntien tehtäviin. Kuulet, mikä on kunnan rooli yleisten alueiden roskien keräyksessä ja siivouksessa sekä mitä velvoitteita kertakäyttömuovien tuottajien kustannusvastuu asettaa kunnille.

13.12.

Tässä tehokkaassa webinaarissa syvennytään hallintosääntöön TE-uudistuksen näkökulmasta. Millaisia asioita kuntien ja kuntayhtymien tulee huomioida TE-uudistuksen puitteissa?

13.12.
Yhdyskunnat ja ympäristö
Johtaminen ja kehittäminen

Viranhaltijoille, luottamushenkilöille sekä muille julkista valtaa käyttäville henkilölle on heidän erityisen asemansa vuoksi säädetty virkavastuu, joka poikkeaa tavanomaisesta oikeudellisesta vastuusta. Koulutuksessa käydään läpi virkavastuun järjestelmä kunnissa ja hyvinvointialueilla, virkavastuun kannalta keskeinen lainsäädäntö ja tuoreet oikeustapaukset, sekä tarkastellaan eri virkavastuun muotoja.

Julkaisut

Rakentamislaki ja rakennusvalvonta

Rakentamislaki ja rakennusvalvonta

Rakentamisen lakipaketti tulee valtaosin voimaan 1.1.2025 vuosia kestäneen valmistelutyön tuloksena. Julkaisu selostaa ja avaa lakipakettia joiltakin osin. Julkaisu keskittyy erityisesti julkisen rakennusvalvonnan kannalta keskeisiin kysymyksiin.
Tutustu julkaisuun

Uusimmat asiantuntijasivujen päivitykset

Seuraa meitä ja keskustele kanssamme