Kuntaliitto on kuntien ja alueiden puolestapuhuja, kehittäjä ja asiantuntija

Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle.​ Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään.

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

lateral-image-right

Tapahtumat

16.4.
Yhdyskunnat ja ympäristö
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Käytännönläheinen koulutus on suunnattu kaikille kunta-alan organisaatioille: kunnat, kuntayhtymät, kuntayhtiöt, hyvinvointialueet ja seurakunnat.

Lain mukaan (10§) sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee säännöllisesti yli 50 henkilöä työllistäviä organisaatioita myös kunta-alalla: kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja seurakunnat. Käytössä tulee olla lainmukainen raportointikanava, jonka kautta työntekijät ja mahdollisesti myös yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät voivat tehdä ilmoituksia mahdollisista eettisiä rikkomuksia ja väärinkäytösepäilyjä koskevista

16.4.

Tilaisuus on uusi hyte-työn ja yhdyspintojen ajankohtaisiin asioihin ja toiminnan kehittämiseen keskittyvä etäkoulutus. Koulutus on suunnattu laajasti hyte-työn ja monimuotoisen yhdyspintatyön ammattilaisille, sekä kaikille yhdyspintatyöstä ja yhteistyöstä kiinnostuneille tahoille.

17.4.

Osallistu tiiviiseen ja informatiiviseen koulutukseen, jossa käsitellään arvonlisäverotuksen yleisiä periaatteita. Päivän aikana syvennytään muun muassa arvonlisäveron perusperiaatteisiin, keskeisiin säännöksiin, verokantoihin ja veron laskentaan. Tutustumme myös vähennysoikeuden ja sen rajoitusten saloihin sekä perehdymme kuntien ja kuntayhtymien erityiskysymyksiin arvonlisäverotuksessa, kuten kuntapalautukseen ja yleishallintoon. Lisäksi pureudumme koulutuspalvelujen ja kiinteistöjen arvonlisäverotukseen sekä arvonlisäveron kirjaamiseen kirjanpidossa. Tule mukaan päivään, joka vahvistaa

Julkaisut

TE-palvelut 2024 -uudistus

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Kuntaliitto tarjoaa neuvoja ja tukea uudistukseen.

lateral-image-left

Kuntien rahoitusjärjestelmän uudistaminen eli rahoitusremppa on käynnistynyt!

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan kuntien rahoituksen ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuus uudistetaan vastaamaan kuntien uutta roolia ja sote-uudistuksen voimaantulon sekä TE-uudistuksen jälkeistä tilannetta.

lateral-image-right

Uusimmat asiantuntijasivujen päivitykset

Seuraa meitä ja keskustele kanssamme