Kuntatalousyksikkö Kuntamarkkinoilla

Kiitos osallistumisesta Kuntamarkkinoille. Tavataan taas ensi vuonna 13.-14.9.2017. 

Talousseminaarin ja tietoiskujen luennoitsijamateriaalit löytyvät ohessa.

 

​Ohjelma keskiviikkona 14.9.2016  

Talousseminaari, iso luentosali

 • Seminaarin avauspuheenvuoro 
  Ilari Soosalu, johtaja, kuntatalousyksikkö, Kuntaliitto, Liite 1

 • Rahoitus ja investoinnit Euroopassa - miten Suomi nousuun?
  Jan Vapaavuori, varapääjohtaja, Euroopan investointipankki, Tästä ei ole materiaalia saatavilla

 • Kuka Suomessa investoi ja mihin?
  Jyrki Ali-Yrkkö, varatoimitusjohtaja, Etlatieto Oy, Liite 2

 • Investointien merkitys Helsingin kaupungille kaupungin kasvun ja rahoituksen näkökulmasta 
  Tuula Saxholm, va. kansliapäällikkö, Helsingin kaupunki, Liite 3

 • Seminaarin yhteenveto ja päätössanat
  Ilari Soosalu, johtaja, kuntatalousyksikkö, Kuntaliitto 

Tietoiskut, kokoustilassa B 3.8

 • Pääekonomistin katsaus
  pääekonomisti Minna Punakallio, Liite 1

 • Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset
  kehittämispäällikkö, verotus Jukka Hakola, Liite 2

 • Kuntien valtionosuudet vuonna 2017
  kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Liite 3

 • Kuntatalousohjelma, investoinnit ja velka - mahdoton yhtälö?
  rahoitusalan erityisasiantuntija Jari Vaine, Liite 4

 • JHS-talousarviosuositus ja KILA:n kuntajaoston yleisohjeet
  kehittämispäällikkö Sari Korento, Liite 5

 • Kuntatalous ja työllisyys
  apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Liite 6

 • Liikenteen ja asumisen rahoitus 2017
  asuntoasioiden asiantuntija Laura Hassi
  yhdyskuntatekniikan asiantuntija Marika Kämppi
  liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna, Liite 7

 • Sivistystoimen rahoitus 2017
  erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen, Liite 8

 • Muutokset sosiaali- ja terveystoimen rahoituksessa 2017
  erityisasiantuntija Tero Tyni, Liite 9

 • Ajankohtaista julkisista hankinnoista
  Julkisten hankintojen neuvontayksikön asiantuntijat, luentomateriaalit löytyvät osoitteesta:http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tapahtumat/aineisto/2016/kuntamarkkinat-2016/ajankohtaista-julkisista-hankinnoista-jhny/Sivut/default.aspx

 • Kuntien johdannaisten käyttö - vähenevätkö vai lisääntyvätkö riskit? 
  rahoitusalan erityisasiantuntija Jari Vaine, Liite 10

 

Ohjelma torstaina 15.9.2016

Tietoiskut, kokoustilassa B 3.8

 • JHS-talousarviosuositus ja KILA:n kuntajaoston yleisohjeet
  kehittämispäällikkö Sari Korento, Liite 5

 • Pääekonomistin katsaus
  pääekonomisti Minna Punakallio, Liite 1

 • Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset
  kehittämispäällikkö, verotus Jukka Hakola, Liite 2

 • Kuntien valtionosuudet vuonna 2017
  kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Liite 3

 • Kuntatalousohjelma, investoinnit ja velka - mahdoton yhtälö? rahoitusalan erityisasiantuntija Jari Vaine, Liite 4

 • Kuntatalous ja työllisyys
  apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Liite 6

 • Kuntien tuottavuusvertailu
  projektitutkija Samuel Ranta-aho, Liite 11

 • Kunta SOTE:n jälkeen 
  o  Verorahoitus 
  kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen
  kehittämispäällikkö, verotus Jukka Hakola  
  o  Omaisuusjärjestelyt 
  kehittämispäällikkö Sari Korento
  o  Muu SOTE-rahoitus 
  rahoitusalan erityisasiantuntija Jari Vaine

 

Programmet om kommunalekonomi på svenska, onsdagen den 14.9.2016 i konferensrum A 3.6

Ta hjälp av produktivitetsmått i din kommun

Allt fler kommuner tar i bruk Kommunförbundets produktivitetsjämförelse, som finns tillgänglig också på svenska. Produktivitetsjämförelsen är en öppen tjänst som är avsedd för kommunerna och samkommunerna. Med hjälp av produktivitetsjämförelsen kan du jämföra din kommun med andra kommuner.

Kommunförbundet har utvecklat produktivitetsmått tillsammans med kommunerna, Finansministeriet och olika sakkunnigorganisationer. I produktivitetsjämförelsen jämförs framför allt förändringar i kommunens egen produktivitet över tid (produktivitetsindex) men också servicens kvalitet beaktas i utvecklingsarbetet.

Ekonomiplaneringschef Johnny Holmström i Borgå och Kommunförbundets sakkunnig Benjamin Strandberg tipsar om hur man använder produktivitetsmåtten, Bilaga 1

 

Budgetmakarens ABC – aktuellt inom kommunalekonomi och finansiering

A)     Så här påverkar statsbudgeten kommunsektorn i nästa år.
B)     Börja bädda för vård- och landskapsreformen – trots att detaljerna ännu är oklara.
C)     Nytt om nästa års skatteprognoser och stadsandelskalkyler.

Medverkande: sakkunniga Benjamin Strandberg och Henrik Rainio från Kommunförbundets kommunalekonomiska avdelning, Bilaga 2

 

Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna

sakkunnig Benjamin StandbergBilaga 3

Kommunalekonomiska enheten arrangerar dessa seminarier i samverkan med Kommunförbundets enhet som ansvarar för den svenska servicen.

 

Linkkejä: