Sini Sallinen

Sini Sallinen on Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja. 

Sini Sallinen Twitterissä: @SallinenSini

Sini Sallinen
Kuntamatkalla

Pitkäjänteisiin päätöksiin ja vaikuttavan toimintaan päästään, kun kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat toimivat aidolla me-hengellä ja hyvässä yhteistyössä. Kuntaorganisaation elinvoima on edellytys kunnan elinvoimalle. Elinvoimaisessa kuntaorganisaatiossa roolit ja prosessit ovat sujuvia,
Sini Sallinen
Tuula Jäppinen

Suomen Kuntaliitto on yksi Tulevaisuuspäivän kumppaneista. Kuntaliiton Kunnat 2021 -kehittämisohjelman päälliköt Sini Sallinen ja Irmeli Myllymäki sekä Kuntaliiton ennakoinnin asiantuntijat Tuula Jäppinen ja Merja Lang kirjoittavat omassa blogikirjoituksessaan yhteisen tulevaisuustyön merkityksestä
Sini Sallinen
Kirjoittaja

Kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen ilmapiiri on hyvä. Näin arvioi 61 prosenttia kuntapäättäjistä, jotka vuonna 2017 osallistuivat Kuntaliiton Arttu-tutkimusohjelman päättäjäkyselyyn. Puolueiden välistä ilmapiiriä piti hyvänä 37 prosenttia vastanneista. Päättäjäkyselyn tulokset
Sini Sallinen
Kirjoittaja

Kunnissa tapahtuu monenlaista. Kuntastrategioita uudistetaan. Luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation rakenteita uudistetaan. Samoin uudistetaan palveluverkkoja ja -prosesseja. Myös hyvinvoinnin, sivistyksen, elinvoiman ja johtamisen toimintatapoja, prosesseja ja työkaluja kehitetään.
Sini Sallinen
Kirjoittaja

Kaiken tämän kovan talouspaineiden ja juridiikan keskelle haluan tuoda pehmeitä asioita. Kuntalaisille tärkeää on se, miten heidät kohdataan. Tätä kautta syntyy kuntalaisuuden tunne ja kokemus. Kuntalaiset toivovat erityisesti yhteisöllisyyttä. He haluaisivat keskustella ja toimia yhdessä eri
Sini Sallinen
Kirjoittaja

Lähestyvä kesäloma sai jostain kumman syystä runosuoneni sykkimään. Mieleni alkoi muodostaa haikuja, jotka yrittävät ilmentää kunnan roolia osallisuuden ja yhteisöllisyyden, elinvoiman, hyvinvoinnin, sivistyksen, turvallisen ja terveellisen ympäristön sekä kumppanuuden ja verkostojen edistäjänä.