Kirjoittaja on kehityspäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @SallinenSini

Kirjoittaja

Kestävän kehityksen Agenda2030 suuntaa maailman kehitystä. Sosiaalisen, taloudellisen, kulttuurisen ja ekologisen kestävyyden kysymykset on koottu 17 tavoitteeksi, jotka koostuvat 169 alatavoitteesta. Kyse on ihmisten hyvinvointiin satsaamisesta ja eriarvoisuuden vähentämisestä samalla, kun muun

Asukkaat arvostavat hyvää asuinympäristöä ja luonnonläheisyyttä yhä enemmän. Säästeliäs luonnonvarojen käyttö ja vastuullinen energiapolitiikka voivat lisätä kunnan vetovoimaa ja elinvoimaa. Yhä useammat kaupungit pyrkivät näyttäytymään ympäristökaupunkeina ja ovat saavuttaneet siinä myös

Kirjoittaja

Moni kuntapäättäjä on pohtinut omaa rooliaan näissä poikkeusoloissa. Osa kuntapäättäjistä on jättäytynyt sivuun. Osa kaipaa merkittävämpää roolia ja kokee, että valta keskittyy liikaa kunnanjohtajalle. Kuntapäättäjän rooli poikkeusoloissa on ketterän ja harkitsevan päätöksentekijän rooli. Ketterää

Kirjoittaja

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on luoda Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen yhteiskunta vuoteen 2030 mennessä. Taustalla on YK:n jäsenmaiden vuonna 2015 sopima kestävän kehityksen ohjelma Agenda2030, johon Suomi on sitoutunut

Kuntamatkalla

Pitkäjänteisiin päätöksiin ja vaikuttavan toimintaan päästään, kun kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat toimivat aidolla me-hengellä ja hyvässä yhteistyössä. Kuntaorganisaation elinvoima on edellytys kunnan elinvoimalle. Elinvoimaisessa kuntaorganisaatiossa roolit ja prosessit ovat sujuvia

Suomen Kuntaliitto on yksi Tulevaisuuspäivän kumppaneista. Kuntaliiton Kunnat 2021 -kehittämisohjelman päälliköt Sini Sallinen ja Irmeli Myllymäki sekä Kuntaliiton ennakoinnin asiantuntijat Tuula Jäppinen ja Merja Lang kirjoittavat omassa blogikirjoituksessaan yhteisen tulevaisuustyön merkityksestä

Kirjoittaja

Kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen ilmapiiri on hyvä. Näin arvioi 61 prosenttia kuntapäättäjistä, jotka vuonna 2017 osallistuivat Kuntaliiton Arttu-tutkimusohjelman päättäjäkyselyyn. Puolueiden välistä ilmapiiriä piti hyvänä 37 prosenttia vastanneista. Päättäjäkyselyn tulokset