Kirjoittaja on kehityspäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @SallinenSini

Kirjoittaja

Kunnat kokevat, että valtio ei luota kuntiin. Tämä ilmenee kunnanjohtajille tehdyistä ryhmähaastatteluista ja kyselyistä. Tästä on syytä olla huolissaan, sillä molemminpuolinen luottamus ja kokemus luottamuksesta on perusedellytys yhteistyölle. Kunta-valtiosuhteessa luottamus on perusedellytys

Kirjoittaja

Kestävän kehityksen Agenda2030 suuntaa maailman kehitystä. Sosiaalisen, taloudellisen, kulttuurisen ja ekologisen kestävyyden kysymykset on koottu 17 tavoitteeksi, jotka koostuvat 169 alatavoitteesta. Kyse on ihmisten hyvinvointiin satsaamisesta ja eriarvoisuuden vähentämisestä samalla, kun muun

Asukkaat arvostavat hyvää asuinympäristöä ja luonnonläheisyyttä yhä enemmän. Säästeliäs luonnonvarojen käyttö ja vastuullinen energiapolitiikka voivat lisätä kunnan vetovoimaa ja elinvoimaa. Yhä useammat kaupungit pyrkivät näyttäytymään ympäristökaupunkeina ja ovat saavuttaneet siinä myös

Kirjoittaja

Moni kuntapäättäjä on pohtinut omaa rooliaan näissä poikkeusoloissa. Osa kuntapäättäjistä on jättäytynyt sivuun. Osa kaipaa merkittävämpää roolia ja kokee, että valta keskittyy liikaa kunnanjohtajalle. Kuntapäättäjän rooli poikkeusoloissa on ketterän ja harkitsevan päätöksentekijän rooli. Ketterää

Kirjoittaja

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on luoda Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen yhteiskunta vuoteen 2030 mennessä. Taustalla on YK:n jäsenmaiden vuonna 2015 sopima kestävän kehityksen ohjelma Agenda2030, johon Suomi on sitoutunut