Sini Sallinen

Sini Sallinen on Kunnat 2021 -ohjelmapäällikkö.

Sini Sallinen Twitterissä: @SallinenSini

Sini Sallinen
Kirjoittaja

Kunnissa tapahtuu monenlaista. Kuntastrategioita uudistetaan. Luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation rakenteita uudistetaan. Samoin uudistetaan palveluverkkoja ja -prosesseja. Myös hyvinvoinnin, sivistyksen, elinvoiman ja johtamisen toimintatapoja, prosesseja ja työkaluja kehitetään.
Sini Sallinen
Kirjoittaja

Kaiken tämän kovan talouspaineiden ja juridiikan keskelle haluan tuoda pehmeitä asioita. Kuntalaisille tärkeää on se, miten heidät kohdataan. Tätä kautta syntyy kuntalaisuuden tunne ja kokemus. Kuntalaiset toivovat erityisesti yhteisöllisyyttä. He haluaisivat keskustella ja toimia yhdessä eri
Sini Sallinen
Kirjoittaja

Lähestyvä kesäloma sai jostain kumman syystä runosuoneni sykkimään. Mieleni alkoi muodostaa haikuja, jotka yrittävät ilmentää kunnan roolia osallisuuden ja yhteisöllisyyden, elinvoiman, hyvinvoinnin, sivistyksen, turvallisen ja terveellisen ympäristön sekä kumppanuuden ja verkostojen edistäjänä.