Ulla Karvon blogi 29.1.2021

Erilaiset jaksotukset rytmittävät toimintaa

Toimintamme on jaksotettu usein erilaisiin ajanjaksoihin, jotka helpottavat asioiden hallintaa ja niiden hoitoa. Nyt olemme uuden vuoden alkumetreillä ja useimmat meistä toivovat kuluvasta vuodesta mennyttä parempaa. Tulevasta emme tiedä, mutta menneestä voisimme ottaa opiksemme.

Euroopan unionin toimintaan vaikuttavat erilaiset jaksotukset. Viiden vuoden välein järjestetään parlamenttivaalit ja uusi parlamentti valitsee komission, joka istuu seuraavan komission valintaan asti. Uusi komissio julkaisee viiden vuoden ohjelmansa, jonka pohjalta vuosittain annetaan toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.

Kukin jäsenmaa hoitaa vuorollaan kiertävän puolivuotisen EU-puheenjohtajuuden. Puheenjohtajamaa korottaa kautensa asialistalle ne teemat, mitä se haluaa erityisesti painottaa ja lisäksi on asioita, jotka on otettava pöydälle joka tapauksessa. Saksa lopetti edellisen vuoden ja Portugali on aloittanut kuluvan vuoden teemalla ”oikeudenmukainen, vihreä ja digitaalinen elpyminen”. Tiukkojen käänteiden jälkeen Saksan kaudella saatiin päätökset aikaan monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymisen rahoituksesta. Nyt Portugalin johdolla käydään neuvotteluja sektoriohjelmista ja käynnistetään sovitut rahoitusohjelmat.

Portugalin tavoitteena on puheenjohtajakaudellaan uudistaa EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka. Lisäksi sosiaalisen pilarin asiat saavat jatkoa. Portugali järjestää sosiaalisia oikeuksia käsittelevän huippukokouksen Portossa 7.-8.5.2021 ja tarkoitus on antaa julkilausuma EU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehittämisestä.

Ennen joulua päästiin sopuun Britannian irtautumisesta tulliunionista ja sisämarkkinoista. Edessä on EU-UK suhteiden vakiinnuttaminen. Tämä vie varmasti useamman puheenjohtajuuskauden, koska monia asioita tulee vielä sovittavaksi.

Vuoden 2021 komission työohjelma esittelee 44 uutta aloitetta alaesityksineen. Vaikka varsin isoista asioista päästiin sopuun Saksan johdolla, takaa työohjelma koko vuodelle paljon neuvoteltavaa. Portugalin jälkeen puheenjohtajamaana aloittaa Slovenia heinäkuun alussa. Työohjelman esitysten joukossa on runsaasti myös kuntia ja alueita koskevia aloitteita. Vihreän ja digitaalisen siirtymän monet aloitteet edellyttävät tarkkaa edunvalvonnallista seurantaa.

Demokratian näkökulmasta vuosi 2021 on lähtenyt liikkeelle todella surullisissa merkeissä. USA:n kongressiin kohdistuneista tapahtumista on kirjoitettu analyysia jo kilometrikaupalla. Tosiasia on, että USA on vahvasti jakautunut ja nyt keskustellaan siitä, mikä on ollut syy tai seuraus jakautumiskehitykselle ja tapahtumille. Ainakin sosiaalisen median pelisääntöjä halutaan kirkastaa.

Maailmanlaajuinen koronaepidemia on koetellut kaikkia ja koronaviruksen kyseenalaista vuosipäivää on vietetty nyt alkuvuodesta. Vuosi sitten emme vielä tienneet, miten virus tulisi vaikuttamaan meidän arkeemme. Uusi vuosikin alkaa epätietoisuuden merkeissä! Koronavirus ei kunnioita maiden tai unionin rajoja ja uudet virusversiot ovat vikkeliä. EU:n jäsenmaat patistavat komissiota nopeuttamaan rokotteiden hankintaa ja kehittämään yleistä koordinaatiota tehokkaammaksi.

Ihmisille luontaisin jaksotus elämässä liittyy vuoden vaihtumiseen. Nyt alkaneen vuoden tärkein tavoite on saada tautitilanne taittumaan. Kunnilla ja alueilla on suuri merkitys kriisistä toipumisessa, kun tauti saadaan hallintaan. Epävarmuuden ajanjakson jälkeen voidaan keskittyä elpymiseen ja EU:n yhtenäisyyden vahvistamiseen. Kun oma perusta on kunnossa, on vahvalla ja yhtenäisellä EU:lla mahdollisuus luoda globaalia vakautta.

Ulla Karvo

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on EU-asioiden päällikkö Kuntaliitossa.