Kyösti Värri 25.5.2021

Lukiokoulutuksen järjestäjät tyyninä koronavuoden tiimellyksessä  

Kirjoitin vuosi sitten, 22.4.2020 ja 5.5.2020, pari blogitekstiä lukioiden kevään 2020 opetusjärjestelyistä. Merkittävä osa lukiokoulutuksen järjestäjistä oli siirtänyt opetuksensa viime vuoden maaliskuun puolivälissä etäopetukseen. Loputkin lukiokoulutuksen järjestäjistä tekivät niin 18.3.2020, kun aluehallintovirastot antoivat tiistaina 17.3. määräyksensä sulkea oppilaitosten tilat tartuntatautilain 58 §:n nojalla.

Keväällä 2020 keskeinen syy etäopetukseen siirtymisessä oli se, että menettelyllä lukiokoulutuksen järjestäjät halusivat varmistaa kevään ylioppilastutkinnon terveysturvallisen toteutuksen lukioissa epidemian levitessä. Maan hallitus tuli epidemian uhatessa hyvin pian samalle kannalle ja suositteli maanantai-iltana 16.3. etäopetusta. Aluehallintoviranomaisten päätökset 17.3. sulkea oppilaitosten tilat ratkaisivat asian loppujen lukioiden osalta.

Valtaosa lukioista jatkoi etäopetusta myös 14.5.2020 lähtien lukuvuoden loppuun saakka, vaikka aluehallintovirastojen päätökset tilojen sulkemiseksi eivät olleet enää voimassa. Tämä oli luonnollisesti mahdollista, koska koulutuksen järjestäjällä on lain mukaan mahdollisuus päättää, järjestääkö se opetuksen esimerkiksi lähi-, etä- tai monimuoto-opetuksena.

Muuttuiko jokin lukuvuonna 2020‒2021?

On selvyyden vuoksi syytä todeta, että lukiokoulutuksen järjestäjät olivat tavanomaiseen tapaan toimivaltaisia viranomaisia keväällä 2020. Niiden harkintavaltaa opetuksen tarkoituksenmukaisessa järjestämisessä keväällä 2020 rajoittivat ainoastaan aluehallintovirastojen määräaikaiset päätökset tilojen sulkemisesta.

Entä onko tilanne muuttunut lukuvuonna 2020‒2021? Lyhyt vastaus on, että ei ole. Lukiokoulutuksen järjestäjät ovat vastanneet aivan normaalisti koulutuksen järjestämisestä ja siten esimerkiksi lähi-, hybridi- tai etäopetuksen hyödyntämisestä. Kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava viranomainen tai aluehallintovirasto useamman kunnan alueella voivat tarvittaessa päättää oppilaitosten tilojen sulkemisesta. Tänä lukuvuonna aluehallintovirastot eivät ole käyttäneet tartuntatautilain 58 §:n mukaista mahdollisuutta lukioissa.

Kunnat ja muut koulutuksen järjestäjät ovat siis olleet koko ajan vastuussa ja päätöksentekijöinä. Ne ovat toimineet kiinteässä yhteistyössä paikallisten terveysviranomaisten ja sairaanhoitopiirien koronakoordinaatioryhmien kanssa. Paikallinen ja alueellinen yhteistyö ja koordinointi ovatkin auttaneet koulutuksen järjestäjiä niiden omassa päätöksenteossa.

Koulusulkuja?

Aiemmin tänä keväänä lukiokenttää hämmensi epämääräinen puhe valtakunnallisista koulusuluista. Hämmennys lisääntyi vielä, kun päätösvallan kerrottiin esimerkiksi etäopetuksen osalta palaavan valtakunnallisen koulusulun jälkeen takaisin kunnille ja alueille. Syntyi erikoinen kuva, että päätösvalta koulutuksen järjestämisessä olisi välillä siirtynyt jonnekin, kenties valtioneuvostolle. Todellisuudessa päätösvalta on tietenkin ollut koko ajan koulutuksen järjestäjillä.

Onneksi oppilaitokset ja koulutuksen järjestäjät ovat jatkaneet normaalia vastuullista työtään. Ne ovat seuranneet tarkasti paikallisten ja alueellisten terveysviranomaisten suosituksia. Niiden takana on voinut olla myös valtakunnallisia suosituksia. Koulutuksen järjestäjät pyrkivät joka tapauksessa järjestämään opetuksen mahdollisimman terveysturvallisesti ottaen huomioon myös muut, opiskelijoiden oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvät seikat.

Viimeiset puristukset edessä

On jopa pienoinen ihme, että lukiot pystyivät järjestämään tämän kevään yo-kokeet vaikeutuneessa epidemiatilanteessa erittäin onnistuneesti. Hyvin järjestetyt terveysturvalliset ylioppilastutkinnon kokeet ja myös kokelaiden vastuullinen toiminta omaehtoisine karanteeneineen johtivat hyvään lopputulokseen.

Osa lukioista on pystynyt järjestämään vanhojen tanssiesityksen kevään aikana ja osa on siirtänyt esitykset syksyyn joko heti elokuulle tai yleisemmin myöhäisempään syksyyn. Tässäkin harkinnassa paikalliset olosuhteet ja epidemiatilanne ovat olleet ratkaisevina.

Lukiokoulutuksen järjestäjät ja lukiot valmistautuvat kevään ylioppilaiden juhlistamiseen. Useimmilla paikkakunnilla tapahtuma pystytään järjestämään erityisjärjestelyin kesäkuun alussa. Tutut terveysturvallisuustoimet ‒ osallistujarajoitukset, kulkureitit, turvaetäisyydet, ohjelmasovellukset, porrastukset, käsidesit, maskit, striimaukset jne. ‒ ovat arkipäivää. Osassa lukioista tapahtuma joudutaan siirtämään viime vuoden tapaan syksyyn.

Kulunut lukuvuosi on tuonut korostetusti esiin, miten hyvin paikalliseen toimivaltaan ja vastuuseen perustuva lukiokoulutuksen järjestämistapa pystyy toimimaan haastavissakin olosuhteissa. Koulutuksen järjestäjät ovat tiivistäneet myös yhteistyötään paikallisten ja alueellisten terveysviranomaisten kanssa. Toivoa sopii, että ensi lukuvuosi on jo helpompi.

Erityisasiantuntija

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @KyostiVarri

Vaaleansininen laasti