ARTTU2-tutkimusohjelma

Sivistyskunta ja koulupalvelut

So​siaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakuntiin kuntien vastuu korostuu sivistyspalvelujen järjestämisestä ja hyvinvoinnin edistämisestä.  Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaisopistopalvelut lisäävät kuntien elinvoimaa ja asukkaiden viihtyvyyttä.

ARTTU2:n sivistyskunta -osaprojektin tavoitteena on:

  1. Tehdä näkyväksi sivistyspalvelujen nykytilaa kuntalaisten ja päättäjien näkökulmasta (mistä tilanteesta tulevaisuuden sivistyskuntaa lähdetään rakentamaan).
  2. Arvioida lähtökohtia ja toimintaedellytyksiä kunta- ja paikallistalouden näkökulmasta, fokuksena erityisesti lukiot.
  3. Arvioida henkilöstövoimavarojen ja henkilöstöjohtamisen tilaa sivistystoimen henkilöstön näkökulmasta. Miten pyritään säilyttämään vetovoimainen työnantajapolitiikka?
  4. Avata suuntia ja näkymiä siitä, miten kunnat aikovat vastata sivistyskunnan haasteisiin osana kunnan strategista ja verkostojohtamista sekä osallisuuden vahvistamista.

Sivistyskunta -tutkimus kytkeytyy Kuntaliiton Kunnat 2021 -ohjelmaan ja Tulevaisuuden sivistyskunnan roolit ja tuki -projektiin.

Lisäksi ARTTU2-ohjelmassa on toteutettu selvitys kouluverkkomuutoksista ARTTU2-tutkimuskunnissa 2000-luvulla. Selvitys on toteutettu Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja maantieteen ja geologian laitoksen yhteistyönä. Vastuullisena tutkijana on toiminut Sami Tantarimäki.

 

Uutiset

Julkaisut

Kunnat lukiokoulutuksen järjestäjinä kunta- ja paikallistalouden näkökulmasta. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 9/2018
Tutkimuksessa selvitetään ARTTU2-tutkimusohjelmaan kuuluvan 40 kunnan taloudellisia panostuksia järjestämäänsä lukiokoulutukseen ja sitä, millaisia laajempia vaikutuksia sillä voidaan nähdä olevan kunta- ja paikallistalouden näkökulmasta.

 

Vetovoimaiset sivistyskunnat. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2018
Tutkimuksessa kartoitetaan henkilöstövoimavarojen ja henkilöstöjohtamisen tilaa ARTTU2-tutkimusohjelmaan kuuluvien kuntien sivistystoimen henkilöstön näkökulmasta.
Tutkimus perustuu Työterveyslaitoksen keväällä 2016 toteuttamaan laajaan henkilöstökyselyyn.

 

Kouluverkon, palveluverkon ja arjen suhde ARTTU2-kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 11/2016
Tässä raportissa jatketaan aiemmassa "Kouluverkkomuutokset ARTTU2-kunnissa 2000-luvulla" -tutkimuksessa aloitettua pohdintaa kouluverkkomuutoksen vaikutuksista ja kouluverkkosuunnittelun mahdollisuuksista. Muutokseen sisältyy mahdollisuus, mitä halutaan myös tässä raportissa korostaa.
 

Kouluverkkomuutokset ARTTU2-kunnissa 2000-luvulla. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 2/2016
Raportissa tarkastellaan sitä, miten väestörakenteen, oppilasmäärien ja kouluverkon muutos näkyy tilastoissa, mikä poikkeamia sieltä nousee esille ja miten kouluverkkosuunnittelu ja kouluverkkokeskustelu selittävät sekä kouluverkkomuutosta että poikkeamia.

ARTTU2-tutkimusohjelman sivut

centred-liftup