Tiedote, 

Kuntaliitto kaipaa keskustelua koko vanhusväestön hoivasta

Kuntaliitto antoi tänään (7.11.2019) lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön vanhuspalvelujen lakiluonnokseen. Kuntaliitto katsoo, että ikäihmisten hoivaa pitäisi arvioida kokonaisuutena, sekä koti- että ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten kannalta. Nyt käsittelyssä oleva hoitajamitoitusta koskeva lakiluonnos käsittää ainoastaan pienen, pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa olevan, osan vanhusväestöstä.

Kuntaliitto ei lähtökohtaisesti kannata henkilöstömitoitusten säätämistä lailla. Moniulotteiset ongelmat eivät ratkea mekaanisia henkilömitoituksia säätämällä. Ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa henkilöstön määrän ja osaamisen pitää vastata asiakkaiden määrää ja tarpeita. Asiakastilanteet ja -tarpeet vaihtelevat paljon vuorokauden aikana.

- Huomiota tulisi kiinnittää johtamiseen ja tehtävien organisointiin. Hoivaala kärsii henkilöstön heikosta saatavuudesta sekä vaihtuvuudesta, jota voitaisiin osaltaan vähentää esimiestyötä tukemalla, hyvällä perehdytyksellä ja henkilöstön mukaan ottamisella suunnittelutyöhön, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Kokonaiskuva pitäisi muodostaa ennen mahdollisia mitoituksia

Kuntaliitto toivoo, että mahdollisen vähimmäismitoituksen tarve arvioidaan vasta sitten, kun nykyisten hoivapalveluiden laatu luotettavasti tiedossa. Ennen nykytilanteen arviointia ei tulisi päättää uusista toimenpiteistä.

Mikäli vähimmäismitoitukseen kuitenkin päädytään, Kuntaliitto kannattaa nykyisen laatusuosituksen mukaista 0,5 vähimmäismitoitusta.

- Pidämme ehdotettua 0,7 henkilöstömitoitusta erittäin ongelmallisena. Nyt olemme satsaamassa pieneen ympärivuorokautisessa hoidossa olevien ikäihmisten ryhmään. Olisiko resurssit järkevämpi käyttää kaikkien, myös kotona asuvien, hoivaa ja hoitoa tarvitsevien palveluiden kehittämiseen? Karhunen kysyy.

Laajentuneet tehtävät korvattava jo siirtymäaikana

Esityksen mukaan laki on tulossa voimaan 1.8.2020. Kuntien on nostettava henkilömitoitusta asteittain ja 0,7 mitoituksen pitäisi toteutua viimeistään 31.3.2023. Jos laki toteutuu, kustannukset tulee korvata kunnille täysimääräisesti valtionosuuksina. Kuntaliitto katsoo, että sen olisi oltava mukana lain toimeenpanon kustannusten seurannassa ja arvioimisessa. Kustannusarvioissa tulisi myös ottaa huomioon väestöennusteet.

 

Kuntaliiton lausunto

 

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Tarja Myllärinen, puh +358 50 596 9866

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, puh +358 50 380 5907

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista