Tiedote, 

Strategiatyö koko Suomen julkisten hankintojen vaikuttavuuden edistämiseksi etenee

Ryhmätyö

Yhteisen Hankinta-Suomi -strategiatyön avulla pyritään edistämään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Johdon foorumi kokoontui 10. joulukuuta valitsemaan strategiatyöhön konkreettisia tavoitteita.

Hankinta-Suomen ytimessä on Hankinta-Suomi -foorumi, joka koostuu valtion, kuntien ja yritysjärjestöjen johdon edustajista. Foorumi kokoontui nyt toisen kerran. Hankinta-Suomi -foorumi aloitti työnsä tulevaisuustyöpajalla lokakuussa 2019. Toisessa tapaamisessa 10. joulukuuta tutustuttiin hankintojen nykytilaan ja keskusteltiin kansallisen hankintastrategian konkreettisista tavoitteista.

Foorumi valitsi tärkeimpänä pitämänsä tavoitteet

Foorumin keskustelun perusteella tärkeimmiksi tavoitteiksi nousivat

  • hankintojen strategisempi johtaminen
  • julkisen ostamisen ammattimaistaminen
  • datan kehittäminen johdon työkaluksi
  • toimivat ja laadukkaat hankinnat
  • elinvoimaiset markkinat

Seuraavana askeleena verkkoaivoriihi

Foorumin näkemykset tärkeimmistä tavoitteista avataan pian laajempaan keskusteluun verkkoaivoriihen muodossa. Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto kutsuvat kuntien, valtion, seurakuntien ja yritysten johtoa osallistumaan tähän verkkoaivoriiheen ja näin tuomaan oman näkemyksensä ja visionsa siitä, mitä strategisia tavoitteita julkisille hankinnoille olisi hyvä asettaa.

Suomen yhteinen julkisten hankintojen strategia julkaistaan syksyllä 2020.

Lue lisää Hankinta-Suomesta

 

Lisätietoja:

finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, puh. 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi (valtiovarainministeriö)

johtava lakimies Katariina Huikko, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi (Kuntaliitto)

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista