Tiedote, 

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät - ohjeet kunnille julkaistu

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaisesti kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä vahvistetaan. Hallitus käynnistää ensi keväänä työllisyyden kuntakokeilut, joissa kunta vastaa työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeilut jatkuvat vuoden 2022 loppuun asti.

Kokeiluun voi hakea ELY-alueella yksittäinen kunta tai useampi kunta yhdessä siten, että kokeiluun mukaan tulevien kuntien asukasmäärä on yhteensä vähintään 30 000 ja niin, että ELY-keskuksen alueella kokeiluihin voisi siirtyä enintään noin 40  prosenttia TE-toimiston työnhakija-asiakkaista. Määrät ovat kuitenkin viitteellisiä ja niistä voidaan poiketa erityisen perustellusta syystä. 

-Kuntaliitto pitää käynnistyviä kokeiluja merkittävänä askeleena työssä, jolla pohjustetaan julkisten työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun ja resurssien keskittämistä kuntiin. Tulevissa kokeiluissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 loppuun päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia, josta saatiin hyviä kokemuksia, kertoo kehittämispäällikkö Erja Lindberg.

Kuntaliitto tukee kokeiluista kiinnostuneita kuntia

Kuntaliitto tukee kuntakokeilusta kiinnostuneita kuntia järjestämällä kaksi työllisyysklinikkaa, joissa käydään läpi työllisyyskokeilua, siihen hakeutumista ja valmistautumista. Ensimmäinen klinikka järjestetään Helsingissä Kuntatalolla 16.10 ja toinen Tampereella 13.11.

Tampereen klinikalla kuullaan vuonna 2018 päättyneestä Pirkanmaan alueellisesta työllisyys- ja yrityspalvelukokeilusta ja siitä, miten Pirkanmaan kunnat valmistautuvat tulevaan. Työllisyysklinikat ovat maksuttomia.

Lisätietoja tulevasta kokeilusta ja tarkemmat hakuohjeet kunnille täällä. 

Ilmoittaudu Helsingin työllisyysklinikalle.

Ilmoittaudu Tampereen työllisyysklinikalle.

Lisätietoja:

Erja Lindberg, kehittämispäällikkö, p. 050-3814 096

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!