Tiedote, 

Uusi henkilöstömitoitus nostaa merkittävästi ikääntyneiden palvelujen kustannuksia

Vuonna 2018 tehostetussa palveluasumisessa asui 7,6 % 75 vuotta täyttäneistä (39 000 henkilöä). Kustannukset ja henkilöstön tarve nousevat joka tapauksessa suurten ikäluokkien ikääntyessä. Nousu on maltillisempaa, jos ikääntyneet voivat asua pidempään kotona. Kunnat voivat kehittää kotihoitoa ja muita kotona asumista tukevia palveluita, mikä vaikuttaa siihen, kuinka moni 75 vuotta täyttäneistä tarvitsee tehostettua palveluasumista.

Sosiaali- ja terveysministeriön vanhuspalveluja uudistavan työryhmän jaoston ehdotuksen mukaan henkilöstömitoitus nousisi 0,5 työntekijästä 0,7 työntekijään tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa. Tehostetussa palveluasumisessa henkilökunta työskentelee ympäri vuorokauden.

- Jos 0,7mitoitus tulee lakiin, kuntien on pakko haalia hoitajat tehostettuun palveluasumiseen. Kustannukset ja henkilökunnan tarve pysyisivät edes hieman hallinnassa, jos kunnat saisivat kehittää kotihoitoa ja muita avopalveluja. Uuden mitoituksen myötä kotihoidon kehittäminen on vaarassa lamaantua, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen sanoo.

470 miljoonaa enemmän vuonna 2023, 1 210 miljoonaa vuonna 2033

Kuntaliitto on tehnyt laskelmat seuraavalle 15 vuodelle 7,6 %:n osuuden lisäksi laskelmilla, joissa 6,3 tai 5,0 % ikäluokasta tarvitsisi tehostettua palveluasumista.

Mikäli tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus pysyy suhteessa ennallaan, kustannukset ovat 470 M€ nykyistä suuremmat jo vuonna 2023. Vuonna 2033 kustannukset ovat 1 210 M€ eli 64 % nykyistä suuremmat. Mikäli tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus laskee 5 %:iin, kustannusten nousu on selkeästi pienempi vuonna 2033 eli 8 %. Kustannuksen nousu on 146 M€.

Laskelmassa on otettu huomioon henkilöstömitoituksen nousu 0,7:ään vuonna 2023.

Kotona asuvien 75-vuotiaiden määrää on mahdollisuus nostaa. Esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote on voimakkaasti panostanut kotihoidon ja muiden kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseen ja saavuttanut jo nyt 5 %:n osuuden tehostetussa palveluasumisessa.

25 200 työntekijää enemmän vuonna 2033

Henkilökunnan tarve kasvaa nykyisestä 20 000:sta 34 000:een eli 75 %:lla vuonna 2023, kun uusi mitoitusmuutos tulee voimaan. 15 vuoden kuluttua tarve on 129 % eli 25 200 työntekijää enemmän nykyisin.

Mikäli kunta onnistuu kotihoidon ja kotona asumista tukevien palvelujen kehittämisessä ja siten tehostetun palveluasumisen tarpeen vähenemisessä, sillä on merkittävä vaikutus tehostettuun palveluasumiseen tarvittavan henkilöstön määrään. Mikäli tehostetun palveluasumisen osuus laskee nykytasosta 5 %:iin, on henkilöstön tarpeen kasvu nykytasosta 51 % eli 9 900 uutta työntekijää 25 200 sijaan.

Laskelmat osoittavat, että kustannusten nousu ja henkilökunnan tarve hiipuvat merkittävästi, kun kunta suosii ikääntyneiden kotona asumista. Kotona asumisen kehittäminenkin vaatii toki rahaa ja henkilökuntaa, mutta asiakkaan kokonaiskustannukset kotihoidossa ovat arviolta 40 % edullisemmat (15 000 €) kuin tehostetussa palveluasumisessa asuvan asiakkaan. Tällä on suuri merkitys, kun ikääntyneen väestön määrä kasvaa ja työelämässä olevien ikäluokat pienenevät. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan 75 vuotta täyttäneitä on 63,7 % enemmän vuonna 2033 kuin vuonna 2018.

Lisätiedot: Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, puh +358 50380 5907

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista