Hankinta-Suomen, avoimen hallinnon ja julkisen johtamisen aluekierros alkaa 4.3.

Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto toteuttavat yhteistyössä aluekierroksen maaliskuun aikana. Hankinta-Suomi –ohjelmassa aluekierroksen tavoitteena on saada alueellisilta ja paikallisilta toimijoilta näkökulmaa valmisteilla olevaan koko julkisen sektorin hankintastrategiaan. Avoimen hallinnon ja julkisen johtamisen aluekierroksen ”Luottamusta rakentamassa” tavoitteena on kirkastaa, miten julkinen sektori voi olla avoimempi ja ottaa kansalaisten tarpeet paremmin huomioon.

Kokonaisuus osa julkisen hallinnon strategiahanketta, jossa valmistellaan periaatteita julkisen hallinnon ja palvelujen uudistamiselle. Julkisten hankintojen, avoimen hallinnon ja julkisen johtamisen kehittämisestä vastaava kuntaministeri Sirpa Paatero näkee aluekierroksen ja ylipäänsä paikallisten näkökohtien jatkuvan huomioimisen tärkeäksi.

”Parempi hallinto ja sillä luotavat paremmat palvelut ihmisille on kaikille suomalaisille yhteinen tavoite. Tähän päästään parhaiten yhdessä oppimalla, jakamalla hyviä käytäntöjä ja huomioimalla ihmisten erilaiset tarpeet huomioon kaikkialla Suomessa”, ministeri Sirpa Paatero.

Hankintastrategiaa valmistellaan laajassa yhteistyössä

Hankinta-Suomi -toimenpideohjelman tavoitteena on saada julkisen sektorin hankintoihin vuosittain käyttämät jopa 35 miljardia euroa tehokkaampaan käyttöön. Julkiset hankinnat ovat merkittävä keino sekä hallitusohjelman että kuntien tavoitteiden saavuttamisessa. Kyse ei ole vain kustannussäästöistä ja paremmista palveluista. Hankintoihin käytettävillä miljardeilla voidaan myös saada aikaan päästövähennyksiä, edistää työntekijöiden oikeuksia ja tasoittaa pelikenttää vastuullisille suomalaisille yrityksille. Se onnistuu esimerkiksi suosimalla hankintakriteereillä ympäristöystävällistä lähiruokaa.

Kansallinen hankintastrategia julkaistaan syksyllä 2020. Aluekierroksella hankintastrategiasta keskustellaan alueellisista näkökulmista kuntien ja valtion virastojen johdon ja hankinta-asiantuntijoiden sekä palveluntuottajien ja järjestöjen edustajien kanssa. Tilaisuuksissa otetaan kantaa luonnosteltuihin hankintojen kehittämisen tavoitteisiin. Hankinta-ammattilaisten kanssa keskustellaan myös ehdotuksista sekä tuesta ja toimenpiteistä, joita hankintayksiköt toivovat heille tarjottavan.

Avoimuudella lisätään luottamusta yhteiskunnan eri toimijoiden välillä

Avoimen hallinnon työllä halutaan vahvistaa kansalaisten ja muiden yhteiskunnan toimijoiden ja hallinnon välistä luottamusta ja edistää kaikkien mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluva läpinäkyvyys heijastuu muun muassa vähäisenä korrup-iona. Avoimuus tarkoittaa myös hallinnon ymmärrettävyyttä. Tieto hallinnossa valmisteltavista uudistuksista on julkista, kun sen on ymmärrettävää ja kansalaisten saavutettavissa. Osallistuminen uudistusten valmisteluun tulee olla mahdollista kaikille halukkaille. Vuorovaikutus hallinnon ja muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa edellyttää sitä, että hallinto on avoin kansalaisyhteiskunnassa nouseville ideoille.

Avointa hallintoa ja julkista johtamista koskevan aluekierroksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten julkisen sektorin avoimuutta ja johtamista tulisi parantaa. Tilaisuuksien keskustelut ovat pohja koko julkista sektoria koskevan avoimen hallinnon strategialle.

Lisäksi aluekierroksen yhteydessä järjestetään avoimia tilaisuuksia myös järjestöille ja kansalaisille. Näiden tilaisuuksien tavoitteena on keskustella siitä, millainen kumppani hallinto voisi olla kansalaisjärjestöille ja kansalaisille.

Kuntaministeri Sirpa Paatero avaa aluekierroksen 4.3. Tampereella

Aluekierroksella järjestetään keskustelutilaisuuksia ja työpajoja kahdeksalla paikkakunnalla maaliskuun aikana:

4.3. Tampere, 5.3. Kokkola, 11.3. Salo, 17.3. Mikkeli, 18.3. Kuopio, 19.3. Jyväskylä, 24.3. Oulu, 25.3. Rovaniemi

Tilaisuuksien avauspuheenvuorot ovat avoimia median edustajille. Kuntaministeri Sirpa Paatero avaa aluekierroksen Tampereella keskiviikkona 4.3. Hankinta-Suomen osuudessa klo 9.00 ja Avoimen hallinnon osuudessa klo 13.00.

Hankinta-Suomi – julkiset hankinnat vaikuttavammiksi

Avoin hallinto

Kohti kansalaislähtöistä julkishallintoa -strategiahanke

 

Lisätiedot ja median ilmoittautuminen:

Avoin hallinto: Finanssineuvos Katju Holkeri, katju.holkeri(at)vm.fi, puh. 040 764 9880,
Hankinta-Suomi: Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, puh. 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi (valtiovarainministeriö),
johtava lakimies Katariina Huikko, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi (Kuntaliitto)

Tagit
Katariina Huikko

Etunimi
Katariina
Sukunimi
Huikko
johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2135
Kännykkä
+358 50 566 4327
Vastuualueet
  • julkiset hankinnat
  • kunnat ja markkinat
  • EU:n valtiontuki
  • SGEI
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö; Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet