Tiedote, 

Hankinta-Suomen strategiatyö etenee: kolmas johdon foorumin tapaaminen keskittyi julkisten hankintojen strategian tahtotiloihin ja konkreettisiin tavoitteisiin

Hankinta-Suomi -strategiatyön johdon foorumi kokoontui 11. helmikuuta työstämään kansallista julkisten hankintojen strategiaa.  Foorumin tapaamisessa keskusteltiin strategian tahtotiloista, tavoitteista ja toimenpide-ehdotuksista.  

Kansallisen hankintastrategian valmistelu on aloitettu syksyllä 2019. Hankinta-Suomi -ohjelman ytimessä on Hankinta-Suomi -foorumi, joka koostuu valtion, kuntien ja tarjoajien johdon edustajista.  Kolmannessa Hankinta-Suomi -foorumissa tutustuttiin tarkemmin strategian tahtotiloihin ja tavoitteisiin sekä konkreettisiin toimenpide-ehdotuksiin. Strategiatyön tavoitteena on lisätä hankintojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. 

Foorumin tapaamisessa keskusteltiin strategian keskeisistä tahtotiloista ja tavoitteista

Tahtotilat liittyvät hankintojen strategisen johtamisen merkittävyyteen, esimerkiksi vaikuttavuuspotentiaalin hyödyntämiseen taloudellisen kestävyyden ja yhteiskuntavastuun kannalta. Lisäksi tahtotiloissa kiinnitetään huomiota innovaatioiden edistämiseen sekä hankintojen ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Tahtotiloissa korostuu, että toimivia ja laadukkaita hankintoja tehdään osallistavasti ja yhdessä markkinoiden kanssa. 

Foorumin keskustelussa korostuivat hankintojen strategisen johtamisen tärkeys sekä hankintojen tekeminen osaavasti ja ammattimaisesti. Lisäksi keskustelussa tuotiin esille, että osana strategiaprosessia tulisi selvittää mahdollisuuksia vaikuttaa hankintoja koskevien valitusten pitkiin käsittelyaikoihin. 

Keskustelua käytiin myös tahtotiloja edistävistä tavoitteista sekä toimenpide-ehdotuksista. Foorumi piti tärkeänä, että strategia on riittävän konkreettinen, jotta hankintayksiköt pystyvät soveltamaan sitä käytäntöön omista lähtökohdistaan.  

Hankinta-Suomen aluekierros käynnistyy  

Hankinta-Suomi järjestää maaliskuun aikana aluekierroksen, jossa vieraillaan kahdeksalla paikkakunnalla ympäri Suomen. Aluekierroksella kuntien ja valtion virastojen johtohenkilöt ja hankinta-asiantuntijat sekä palveluntuottajat ja järjestöjen edustajat pääsevät ottamaan kantaa luonnosteltuihin hankintojen kehittämisen tavoitteisiin, tuomaan alueellista näkemystä kokonaisuuteen ja tekemään ehdotuksia strategian sisältöön.  Aluekierroksen tulokset ovat ensiarvoisen tärkeitä Suomen ensimmäisen yhteisen julkisten hankintojen strategian tavoitteiden suuntaamiseksi ja tarkentamiseksi.  

Suomen yhteinen julkisten hankintojen strategia julkaistaan syksyllä 2020. 

Lue lisää Hankinta-Suomesta 

 

Lisätietoja: 

Valtiovarainministeriö, finanssineuvos, Tarja Sinivuori-Boldt, puh. 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi

Kuntaliitto, johtava lakimies Katariina Huikko, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi   

Tagit