Kuntaliitto antoi lopullisen lausuntonsa oppivelvollisuuden laajentamisesta

Suomen Kuntaliiton hallitus käsitteli kokouksessaan 28.5.2020 lopullista lausuntoa oppivelvollisuuden laajentamisesta. Kuntaliiton hallituksen jäsenet kiinnittivät erityistä huomiota kustannusvaikutuksen arviointiin ja kustannusten täysimääräiseen korvaamiseen kunnille. Keskustelussa korostui myös liian tiukka uudistuksen aikataulu.

“On tärkeää, että jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Koulutukseen ja osaamiseen panostaminen on myös keskeinen keino nykyisestä akuutista kriisistä selviämiseksi”, linjaa Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Joona Räsänen.

Mikäli hallitus ei varaa uudistuksen toteuttamiseksi riittävää rahoitusta, ei uudistusta tule toteuttaa. 

Kuntaliitto esittää, että oppivelvollisuusiän nostamista tulee siirtää koronatilanne ja sen vaikutukset huomioiden.

Uusi perusopetuksen jälkeinen nivelvaiheen koulutuskokonaisuus tutkintokoulutukseen valmentava (TUVA) on Kuntaliiton käsityksen mukaan koulutuspoliittisesti merkittävä ja tärkeä rakenteellinen uudistus.

Kuntaliiton hallitus piti rakenteellisia uudistuksia hyvinä. Osa rakenteellisista uudistuksista on kuitenkin toteutettavissa myös ilman oppivelvollisuusiän nostamista.

”Oikein toteutettuina nämä voivat mahdollistaa nuorille nykyistä paremmin joustavat oppimisen polut ja tien toisen asteen tutkintoon”, toteaa johtaja Terhi Päivärinta.

Hallituksen keskustelussa painottui tiukka aikataulu erityisesti koronakriisin talousvaikutusten kanssa painiville kunnille. Kuntaliiton käsityksen mukaan laki voisi tulla voimaan aikaisintaan 1.8.2022.

“Oppivelvollisuuden laajentaminen ja siihen liittyvä käytännön toimeenpano vaatii riittävästi aikaa. Muutoksesta on myös viestittävä opiskelijoille ja heidän vanhemmilleen riittävän aikaisessa vaiheessa. Laki voi siis tulla voimaan aikaisintaan syksyllä 2022, toteaa Päivärinta.

Kuntaliiton hallituksen lausunto on luettavissa täältä.

Lisätietoja:

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Joona Räsänen, p. 050 547 5590

Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö Terhi Päivärinta, p. 050 590 4796

 

Tagit