Tiedote, 

Kuntatalouden kriisiä tuettava myös ensi vuonna – lääkkeitä löydettävä budjettiriihessä

Kuntataloutta on tuettava koronan vuoksi myös ensi vuonna, vaatii Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta. Kuntakyselyihin perustuvan arvion mukaan koronaepidemia heikentää kuntataloutta 1,7 miljardilla eurolla vuonna 2021.

Syksyn budjettiriihessä on tehtävä päätöksiä kuntatalouden kriisin helpottamiseksi, hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi ja kunnallisverojen korotuspaineiden hillitsemiseksi.

Kuntaliitto esittää, että kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotusta jatketaan myös vuonna 2021.

Budjettiriihessä on käynnistettävä valmistelu, jolla kuntien tulopohjaa pysyvästi vahvistetaan ohjaamalla osuus pääomaveroista kunnille.

Kuntaliitto vaatii, että kiky-tuntien vuoksi tehty yli 234 miljoonan euron valtionosuusleikkaus tulee nyt purkaa, koska työajan pidennyksestäkin on pääosin luovuttu. Muutoin valtio leikkaisi vastoin hallitusohjelmaa suoraan kuntien peruspalveluihin suunnattua valtionosuusrahoitusta.

Kuntien uusiin ja laajeneviin tehtävin on suhtauduttava pidättyväisesti.

Lisäksi Kuntaliitto kiirehtii kiinteistöverouudistuksen toteuttamista. Sitä on toistuvasti lykätty, mikä aiheuttaa epävarmuutta toimijoiden keskuudessa.

Kunnat tarjoavat ratkaisuja työllisyyden edistämiseen

Kuntien edellytyksiä työllisyys- ja yrityspalvelujen järjestämisessä on vahvistettava. Työllisyyskokeiluun on otettava kaikki siihen hakeneet kunnat.

Kestävää elvytystä jatkettava

Kuntien ilmasto- ja työllisyystavoitteita tukevia kestävän elvytyksen toimia tulee jatkaa. Kipeimmin elvytystä kaivataan energia- ja sisäilmaremontteihin sekä joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn liittyviin toimiin.

Elvytystoimien valmistelussa on aidosti kuultava kuntia ja kaupunkeja, koska niillä on merkittävä rooli hankkeiden edistämisessä yhteistyössä erityisesti yritysten kanssa.

Lisätietoja:

Joona Räsänen, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 547 5590

Minna Karhunen, toimitusjohtaja, puh. 050 380 5907 

Timo Reina, varatoimitusjohtaja, puh. 040 555 8458

Minna Punakallio, pääekonomisti, puh. 040 751 5175