Tiedote, 

Yksinyrittäjien koronatuen valmistelu etenee: kunnille rahoitusta ja tarkemmat ohjeet haun järjestämisestä

Kunnat voivat nyt hakea valtiolta rahoitusta, joka on tarkoitettu yksinyrittäjien tukemiseen koronavirustilanteessa. Kuntien on tarkoitus avata tukihaku yksinyrittäjille mahdollisimman pian. Kunnat tiedottavat alueensa yrittäjille, kun avustusta voi hakea ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Yksinyrittäjien tuki koronavirustilanteessa perustuu asetukseen, jonka valtioneuvosto hyväksyi 8.4.2020. Asetuksessa säädetään yksinyrittäjän valtionavustuksen käyttötarkoituksesta ja käyttöehdoista. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat antaneet kunnille tarkemmat ohjeet haun järjestämisestä.

Yrittäjät voivat pian hakea tukea kunnista

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä.

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta.

Yksinyrittäjien tuen ja työttömyysturvan suhteesta on linjattu uudestaan, että tuet eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Kunnat avaavat haun yksinyrittäjille mahdollisimman pian. Yksinyrittäjä voi hakea avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Kukin kunta järjestää hakemisen sopivalla tavalla joko sähköisesti tai paperilomakkeilla. Kunnat neuvovat yrittäjiä haussa ja käsittelevät hakemukset saapumisjärjestyksessä.

Kunnat voivat hakea rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöstä

Kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriöstä valtionavustusta, jotta ne voivat myöntää tukea yksinyrittäjille. Hallitus suuntaa tukiin yhteensä 250 miljoonaa euroa. Ministeriö myöntää rahoituksen kunnille laskennallisena osuutena siinä suhteessa, kun kunnassa on yksinyrittäjiä.

Kunnat voivat halutessaan sopia myös tukipäätösten keskittämisestä yhden kunnan tehtäväksi. Tällaisessa tapauksessa kunnat tiedottavat asiasta yrittäjille, jotta yrittävät osaavat hakea rahoitusta oikeasta paikasta.

Kunnille on toimitettu tarkemmat ohjeet ja hakulomake haun käynnistämistä varten.

Yksinyrittäjän tuki on määräaikainen. Sitä koskeva valtioneuvoston asetus tulee voimaan 9.4.2020 ja on voimassa 15.10.2020 saakka. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto tiedottivat yksinyrittäjien tuesta ensimmäisen kerran 27.3.2020.

 

Lisätiedot:

Kuntien kysymykset valtionavustuksen hakemisesta:

erityisasiantuntija Lasse Laitinen, TEM, p. 029 504 7162

neuvotteleva virkamies Jaana Lappi, TEM, p. 029 506 2658

neuvotteleva virkamies Anne Rothovius, TEM, p. 029 506 3532

johtava asiantuntija Maija Lönnqvist, TEM, p. 050 331 3791

hallitusneuvos Mikko Ojala, TEM, p. 029 506 3506

 

Kuntien kysymykset haun järjestämisestä ja tuen myöntämisestä yksinyrittäjille:

alueet ja yhdyskunnat -yksikön johtaja Jarkko Huovinen, Kuntaliitto, p. 09 771 2550

lakiasian johtaja Juha Myllymäki, Kuntaliitto, p. 09 771 2193

lakimies Kai Ketelimäki, Kuntaliitto, p. 09 771 2088

 

Yrittäjien kysymykset tuen hakemisesta:

kunnat tiedottavat tuen hakemiseen liittyvästä neuvonnasta alueellaan mahdollisimman pian

 

Linkkejä:

Kuntaliiton verkkosivu yksinyrittäjien tuesta: https://www.kuntaliitto.fi/yksinyrittajienkoronatuki

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta (TEM): https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista