Tiedote, 

Kuntakentällä epäillään sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista

Kunnissa ja kuntayhtymissä suhtaudutaan kriittisesti sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen.

Kuntien ja kuntayhtymien johto katsoo, että erityisesti uudistukseen liitetyt taloudelliset tavoitteet ja palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen eivät nykyesityksellä toteudu. Kuntaliitto kartoitti asiaa kunnille ja kuntayhtymille suunnatulla kyselyllä.

- Kuntien vakava viesti kertoo siitä, että hallituksen esityksessä on vielä merkittäviä korjaustarpeita, jotta uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen olisi varmemmalla pohjalla, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio sanoo.

- On muistettava, että sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita kannatetaan kunnissa laajasti. Kysymys on kuitenkin siitä, voidaanko tällä esitetyllä mallilla tavoitteet aidosti saavuttaa, Tainio jatkaa.

56 prosenttia kunnista tai kuntayhtymistä arvioi, että nykyesityksellä tavoite kustannusten kasvun hillitsemisestä toteutuu melko tai erittäin huonosti. Vain 16 prosenttia vastanneista arvioi tavoitteen toteutuvan melko tai erittäin hyvin.

Lisäksi 52 prosenttia kunnista tai kuntayhtymistä arvioi, että sote-palveluiden saatavuus ja saavutettavuus eivät parane uudistuksen myötä. Vastaavasti 14 prosenttia vastaajista katsoo tavoitteen toteutuvan melko tai erittäin hyvin.

Erityisen heikkoja arvioita kunnat ja kuntayhtymät antoivat sille, miten alueiden ja kuntien erityispiirteet on huomioitu. Vastanneista 60 prosenttia arvioi, että sote-uudistuksessa alueiden ja kuntien erityispiirteet on huomioitu melko tai erittäin huonosti.

Toisaalta 44 prosenttia vastaajista antoi positiivisen arvion sille, kuinka digitalisaation mahdollisuuksien laaja hyödyntäminen on otettu uudistuksessa huomioon.

Kyselyn perusteella kunnissa kannetaan myös huolta siitä, miten varmistetaan kuntien kyky vastata niille jäävistä tehtävistä. Kunnille jää yhä vahvasti vastuu asukkaidensa hyvinvoinnin turvaamisesta. Uudistuksessa on varmistettava, että hyvinvointialueiden ja kuntien välinen yhteistyö on saumatonta.

Uudistuksen aikataulun toteutettavuus jakaa kenttää

Kuntaliiton kyselyn mukaan kuntakentällä usko suunnitellun aikataulun realistisuudesta jakautuu voimakkaasti eri alueiden välillä.

Suurin osa kyselyyn vastanneista kuntatoimijoista - erityisesti sellaisilla alueilla, joissa on vapaaehtoisesti koottu järjestämisvastuuta alueellisesti yhteen - katsoivat asetetun tavoiteaikataulun 1.1.2023 mahdolliseksi oman alueensa osalta.

Kuitenkin useilla hajanaisesta lähtötilanteesta lähtevillä alueilla enemmistö vastaajista ei katsonut aikataulua realistiseksi. Tällaisia alueita ovat erityisesti Varsinais-Suomi, Itä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa sekä Helsingin kaupunki. Useat vastaajat nostivat haasteeksi sen, että uudistusta ollaan toteuttamassa samanaikaisesti koronaepidemian jälkihoitovaiheen kanssa.

Kuntaliitto toteutti kyselyn kunnille ja sote-kuntayhtymille maalis-huhtikuussa 2021. Vastanneita oli yhteensä 213, joista kuntia oli 192 ja kuntayhtymiä 21.
 

Lisätiedot:

Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, p. +358 50 567 1624, hanna.tainio(at)kuntaliitto.fi

Karri Vainio, erityisasiantuntija, p. +358 50 387 1620, karri.vainio(at)kuntaliitto.fi

Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. +358 50 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista