Tiedote, 

Kuntaliitto ja kaupunkipoliittinen työryhmä: Liikenne 12-luonnoksessa esitetty yhteisrahoitusmalli tulee korjata

Kuntaliiton kaupunkipoliittinen työryhmä ja Kuntaliitto ovat ottaneet kantaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) luonnoksessa esitettyyn yhteisrahoitusmalliin. Suunnitelma sisältää 12-vuotisen toimenpideohjelman, joka pitää sisällään valtion ja myös kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjelman.

MAL-kaupunkiseudut ja muut isot kaupunkiseudut ovat toivoneet pitkäaikaisesti kestäviä periaatteita valtion osallistumiseen kaupunkiseutujen kestävän kaupunkikehityksen investointeihin. Liikenne12-luonnoksessa esitetty yhteisrahoitusmalli koskisi kaikkia kaupunkiseutuja ja osittain myös kaikkia kuntia. Malli sisältää lukuisia ongelmia ja riskejä, eikä ole kuntien kannalta hyväksyttävissä.

Sopimuksellinen yhteistyö ei voi olla yksipuolinen päätös

Kuntaliitto ja kaupunkipoliittinen työryhmä korostavat, että esitetty yhteisrahoitusmalli muuttaisi valtion ja kuntien kustannusvastuita. Esitetty malli lisäisi myös kuntien ja kaupunkiseutujen eriarvoisuutta, kun valtion hankkeen ajurina olisi kuntien kyky maksaa.

- Esitettyyn yhteisrahoitusmalliin sisältyy periaate, jonka mukaan valtion kustannusosuus omissa kaupunkiseutujen liikennejärjestelmää parantavissa hankkeissaan olisi maksimissaan 50 prosenttia. Esitys on täysin kohtuuton, eikä sitä voi hyväksyä, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Valtion väyläinvestointien kustannusten siirtämistä kategorisesti kuntien vastuulle kaupunkipoliittinen työryhmä ei hyväksy. MAL-seutujen osalta kustannusjaot valtion hankkeiden ja kuntien hankkeiden osalta tulisi määritellä prosenttiosuuksina valtion ja kaupunkiseutujen yhteisessä jatkotyössä. Tämän lisäksi muut kuin MAL-kaupunkiseudut tarvitsevat ensinnäkin suoran neuvotteluyhteyden luomista valtion kanssa. Sopimuksellisessa yhteistyössä kustannusvastuiden tulee olla neuvottelujen tulos eikä yksipuolinen päätös, työryhmä linjaa.

Kaupunkiseutujen kyky investoida on turvattava

Työryhmä korostaa, että kuntatalous on ollut jo ennen koronaepidemiaa heikossa tilanteessa ja myös kaupunkien talouden kestävyys on ollut hälyttävä.

- Kasvu on kallista kaupungeille, ja ilman kasvuakin kaupunkien on investoitava elinkeinoelämän kehittämiseen ja yhdyskuntarakenteeseen, sanoo Kuntaliiton yhteysjohtaja José Valanta.

Valtio hyötyy kaupunkien investoinneista paremmin toimivina työmarkkinoina ja verovaikutuksina, joita rakennushankkeet ja elinkeinoelämän edellytysten parantaminen synnyttävät.

Kaupunkipoliittinen työryhmä haluaa antaa tukensa Liikenne 12-suunnitelman valmistelulle. Työryhmä kuitenkin korostaa aidon yhteistyön ja vuorovaikutuksen tarvetta kuntien ja valtion kesken. On koko Suomen etu, että kaupungit ovat elinvoimaisia ja niillä säilyisi kyky investoida omaan infraan ja kaupunkikehittämiseen.

Tagit
Minna Karhunen

Minna Karhunen

Toimitusjohtaja
Johtajisto
Vastuualueet
  • valtio-kuntasuhteen johto
  • liiton strateginen ja operatiivinen edunvalvonta
  • kunta- ja kaupunkipolitiikka
  • Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin johto
  • ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
  • viestintä
Johanna Vilkuna

Johanna Vilkuna

Kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2104, +358 40 869 7836
Vastuualueet
  • liikennepolitiikka
  • yhdyskuntien liikenteen suunnittelu ja ohjaus
  • henkilöliikenne