Kuntavaaleissa ratkaistaan tulevaisuuden kuntien suuntaviivat

Kuntavaalit käydään tasan sadan päivän päästä. Nyt jos koskaan on korkea aika keskustella kunnista, niiden tehtävistä ja roolista sekä siitä, mistä kuntavaaleissa tosiasiallisesti päätetään.

Kattavien ja monipuolisten ehdokaslistojen sekä äänestysaktiivisuuden noston edellytyksenä on kuntien roolin ja kuntapolitiikan merkityksen näkyväksi tekeminen, sillä kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle.

- Ei ole yhdentekevää, mistä aiheista kuntavaalien yhteydessä puhutaan. Kuntaliitto pyrkii osaltaan tuomaan faktapohjaista, kuntien tulevaisuuteen ja kehitykseen tähtäävää keskustelua kuntavaalien agendalle, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Kuntavaalien yhteydessä keskusteltava tulevaisuuden kunnista ja niiden tehtävistä

Osana valtakunnallista kuntavaalikampanjaa Kuntaliitto korostaa elinvoima- ja työllisyyskysymyksiä, kestävän kehityksen kokonaisuutta, ilmasto- ja ympäristökysymyksiä sekä nostaa keskusteluun kuntien palveluiden tulevaisuuden.

Arjessamme kaiken takana on kunta. Vaikuttavat ilmastoteot ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen tehdään lopulta aina paikallisella tasolla – kunnissa. Elämän kestävät kunnat rakentuvat pitkälti kuntapolitiikassa tehtävien ratkaisujen varaan.

Kunta rakentaa tilaa yrittämiselle ja luo menestymisen edellytyksiä. Työ on siis aina kunnallista: kunta luo mahdollisuuden työlle ja tekijälle kohdata ja on koti yrittäjille ja yrityksille. Menestys rakennetaan yhdessä.

- Maaliskuussa käynnistyvät työllisyyden kuntakokeilut ovat hyvä esimerkki siitä, miten kunta voi toimillaan vaikuttaa työllisyyden parantamiseen. Kokeilujen sijaan pitäisinkin puhua tulevaisuuden toimintamallista, sanoo varatoimitusjohtaja Timo Reina. 

Tulevaisuudessa siintävän sote-uudistuksen myötä kunnat ovat yhä vahvemmin lasten ja nuorten kuntia. Monet palvelut toimivat kunnissa todella hyvin ja kuntalaiset ovat niihin tyytyväisiä. Miten varmistamme toimivat palvelut myös jatkossa? Samalla on kysyttävä, mihin kunnissa on tulevaisuudessa varaa. Valtuutetut ovat tärkeässä roolissa ratkomassa kuntatalouden kestävyyttä.

Lisätietoja:

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, p. 050 380 5907

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 040 555 8458

Viestintäjohtaja Miia Välikorpi (kuntavaalikampanjaan liittyvät kysymykset), p. 040 041 7974

www.kuntavaalit.fi

Tagit