Tiedote, 

TE-palvelut 2024-mallin valmistelu on edennyt uusilla linjauksilla

Pääosa henkilö-, työnantaja- ja yrityspalveluista siirtyy kunnille

Hallituksen linjauksen mukaan TE-palvelut siirretään kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2024 aikana. Kunnille siirtyy pääosa TE-toimistojen henkilö-, työnantaja- ja yrityspalveluista. Myös näiden palvelujen hankintatehtävät ovat siirtymässä ELY-keskuksilta kunnille.

Ministerityöryhmä on jo aiemmin linjannut, että järjestämisvastuu edellyttää 20 000 asukkaan työvoimapohjaa.

Tuoreissa linjauksissa kuntien ja valtion välinen vastuunjako kirkastetaan. Valtiolla on kokonaisvastuun lisäksi ylialueellinen ja valtakunnallinen koordinoiva rooli palvelukokonaisuuksissa, joilla edistetään kansallisesti merkittäviä työllisyystoimenpiteitä yhdessä kuntien kanssa. Tällaisia palvelukokonaisuuksia ovat esimerkiksi äkilliset rakennemuutostilanteet sekä kansainväliset rekrytoinnit.

Lisäksi valtion vastuulla on työllisyydenhoidon palvelujärjestelmän valtakunnallinen toimivuus.

Kuntaliitto pitää vastuunjakojen selkeytystä tärkeänä.

Rahoitusmalli uudistetaan TE-palvelujen siirron yhteydessä

TE-palveluilla on kiinteä yhteys rahoitusmalliin, joka uudistetaan myös kokonaan TE-palvelujen siirtyessä paikallistasolle. Työllisyysvastuiden siirrolla kuntiin on merkittäviä vaikutuksia kunnan talouteen ja toimintaan vuodesta 2024 alkaen.

Rahoitusmallin on tarkoitus olla kunta-valtio-suhteessa kustannusneutraali, suhdannevaihtelut huomioiva ja kuntia oikealla tavalla kannustava.

- Rahoitusmallin tulee tukea kokonaisuutta. On myös tärkeä varmistaa, että kaikilla kunnilla on olosuhteista ja kuntien tulopohjan eroista huolimatta edellytykset selvitä uudesta lakisääteisestä tehtävästä, korostaa Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindberg.

Järjestämisvastuu, rahoitusmalli ja palvelut muodostavat laajan kokonaisuuden. Ministerityöryhmä tekee tarkempia linjauksia siirtyvistä palveluista myöhemmin syksyllä, yhdessä kannustavan rahoitusmallin kanssa.

Lue lisää:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Usein kysyttyä palvelurakenneuudistuksesta

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!