Tiedote, 

Sote-uudistukseen liittyvät laskelmat tarkentuivat − kuntien tulot lisääntyvät 2023 lähtien

Valtiovarainministeriö on havainnut virheen vuosia 2022–2025 koskevassa julkisen talouden suunnitelmassa. Virhe on havaittu ja korjattu, minkä seurauksena kuntien peruspalvelujen valtionosuus nousee kuntatalouden ennusteessa vuodesta 2023 lähtien noin 340 miljoonalla eurolla eli 11 prosentilla. Virhe ei vaikuta kuntien ja hyvinvointialueiden väliseen sote-siirtolaskelmaan, joten summaa ei oteta pois hyvinvointialueilta.

Kuntatalouden noin 50 miljardin euron rahavirtojen ja päätösten jakaminen hyvinvointialueille ja kuntasektorille on valtava kokonaisuus, jossa rahavirtojen suuruuteen ja laskelmien oikeellisuuteen liittyy väistämättä suuria epävarmuuksia. Virheen esille tuominen ja korjaaminen lisää luottamusta siihen, että valtiovarainministeriö havaitsee ongelmakohdat ja korjaa ne lainmukaisiksi.

Sote-uudistuksen tulee olla kunta-valtio-suhteessa neutraali vuonna 2023. Uudistus ei saa heikentää kuntataloutta, sillä vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat jo isoja ja pitkäkantoisia.

Virhe näkyy syksyn kuntatalousohjelman kehitysarviossa, jossa kuntien tulot ovat vuodesta 2023 lähtien noin 340 miljoonaa euroa liian matalalla tasolla. Valtiovarainministeriö on julkaissut tänään kuitenkin uudet kuntakohtaiset painelaskelmat, jossa virhe on korjattu. Kuntien kannattaa hyödyntää taloussuunnitelmissaan uusia, korjattuja tietoja.

Virheen korjaaminen ei poista kuntatalouden sopeutuspaineita tulevilta vuosilta. Kuntatalouden rahoitusjäämä vuonna 2023 alittaa korjauksesta huolimatta yhä hallituksen kuntataloudelle asettaman tasapainotavoitteen.

Kuntien valtionosuuksien tasoon liittyvä virhe vaikuttaa myös valtion vuoden 2023 menotasoon. Kehystaso tullaan korjaamaan ensi kevään julkisen talouden suunnitelmassa.

Lue lisää:

Valtiovarainministeriön tiedote

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!