Tiedote, 

Valiokuntien lausunnot osoittavat sote-lakiesityksen keskeiset korjaustarpeet - Kuntaliitolta kymmenen kohdan korjauslista

Sote-uudistusta koskevan lakiesityksen käsittely eduskunnassa on etenemässä perustuslakivaliokunnan valmistuneen lausunnon myötä. Seuraavaksi valiokuntien lausuntojen pohjalta esityksen viimeistelyvastuu siirtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

"Huolimatta siitä, että perustuslakivaliokunta ei ole löytänyt esityksestä perustuslaillisia ongelmia, on tärkeää havaita ja pitää mielessä, että uudistuksen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi muutoksia tarvitaan" toteaa varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Kuntatoimijat sekä monet valiokunnissa kuultavana olleet asiantuntijat ovat arvioineet, ettei esitetty lainsäädäntö vielä riittävällä varmuudella johda uudistuksen tavoitteiden toteutumiseen. (Katso kunta-pulssikyselyn tulokset, 2021)

Valiokunnat ovat monilta osin nostaneet uudistuksen keskeisiä ongelmakohtia esille, joita on tunnistettu myös kunnissa ja Kuntaliitossa.

Kymmenen konkreettista korjausehdotusta lainsäädännön viimeistelyvaiheeseen

Kuntaliitto on koonnut lainsäädännön viimeistelyn tueksi kymmenen konkreettisen korjauksen listan.

Kuntaliitto esittää mm., että hyvinvointialueiden ja kuntien mahdollisuutta sopia työnjaosta laajennettaisiin, oikeutta uudistuksen omaisuusjärjestelyistä kunnille seuraavien taloudellisten menetysten kompensaatioon laajennettaisiin, sekä uudistuksen toimeenpanon aikataulua muutettaisiin siten, että se mahdollistaisi uudistuksen hallitun toimeenpanon koronaepidemian jälkihoitovaiheen keskellä myös hajanaisesta tilanteesta lähtevien alueiden osalta.

”Hyvinvointialueilla tulee olla myös mahdollisuus itse päättää, kuinka ne järjestävät ja tuottavat palvelunsa. Hyvinvointialueiden omistamat yhtiöt, jotka tuottavat palveluja alueille, tulisi rinnastaa alueiden omaan tuotantoon”, vaatii Kuntaliiton lakiasiainjohtaja Juha Myllymäki. Näihin yhtiöihin kertynyt osaaminen tulee olla joustavasti kansalaisten käytössä. Lähtökohtana tulee olla myös mahdollisuus käyttää joustavasti markkinoita ja yksityisiä palveluntuottajia.

”On tärkeää, että perustuslakivaliokunnan esittämät, jo aiemmin esillä olleet puutteet kuntien omaisuussiirtojen kompensaatiomenettelyssä korjataan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa”, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina. Uudistuksen keskeistä perusongelmaa ­­kielteisiä vaikutuksia erityisesti kasvavien kaupunkien elinvoimaan ja investointikykyyn - ei voida kuitenkaan ratkaista sote-lakipaketin muutoksilla.

Näihin nähtävissä oleviin sote-uudistuksen tuomiin kielteisiin vaikutuksiin liittyvien ratkaisujen hakeminen tulee käynnistää välittömästi, mikäli uudistus etenee.

Tagit
Timo Reina

Timo Reina

Varatoimitusjohtaja
Johtajisto
Vastuualueet
  • kuntatalousasiat
  • alue- ja elinkeinoasiat sekä EU:n rakennepolitiikka
  • työllisyys ja maahanmuuttoasiat
  • työmarkkina- ja henkilöstöasiat (ml. kehittäminen ja eläkepolitiikka)
  • yhdyskunta-, tekniikka- ja ympäristöasiat
  • kuntakehitys, tuottavuus ja tutkimustoiminta
  • toimitusjohtajan varamies