Tiedote, 

Kuntaliitto mukaan Astetta alemmas -kampanjaan - Kannustamme myös kuntia mukaan!

Kuntaliitto osallistuu valtakunnalliseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan kannustamalla kuntia monipuolisiin ja innovatiivisiin energian lisäsäästötoimenpiteisiin. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että mahdollisimman monet kunnat liittyisivät kampanjaan ja näin näyttäisivät esimerkkiä kuntalaisille ja kunnan elinkeinoelämälle. 

- Kannustamme kuntia energiansäästön lisätoimenpiteisiin ja sähkön kulutushuippujen tasaamiseen omassa toiminnassaan, toimitusjohtaja Minna Karhunen kertoo.  

Toimenpiteitä on tarpeen tehostaa koko kuntakonsernissa. Näin tuetaan kuntien toimintakykyä energiakriisissä. Kuntaliitossa on parhaillaan myös käynnissä Huoltovarmuuskeskuksen tukema projekti kuntien kriittisen infrastruktuurin, kuten lämpölaitosten, kyberturvallisuuden tason kartoittamiseksi ja kyvykkyyden parantamiseksi. 

Tuemme kuntia myös välittämällä tietoa energiansäästötoimenpiteiden rahoitustuista ja energia-alan verkostoista sekä järjestämällä webinaareja kuntien keskinäisen ja eri toimijoiden välisen tiedonvaihdon lisäämiseksi. 

Merkittävä osa kunnista jo Kuntien energiatehokkuus -sopimuksen piirissä 

Merkittävä osa kunnista ja kuntayhtymistä on liittynyt Kuntien energiatehokkuus -sopimuksiin (KETS) kaudelle 2017–2025. KETSin tavoitteena on saavuttaa vapaaehtoisuuden pohjalta 7,5 % energiansäästö sopimuskauden aikana.

- Kuntaliitto on sopijaosapuolena KETSissä ja kannustamme kuntia edelleen liittymään sopimukseen ja muutenkin edistämään energiajohtamisen yleistymistä kunnissa. Kuntaliitto tukee myös laajemmin kuntien ilmastotyötä ILMASTOKUNNAT –toiminnan avulla, yhdyskunta ja ympäristö -yksikön johtaja Miira Riipinen muistuttaa. 

Kuntaliitto tehostaa myös omassa käytössään oleviin toimitiloihinsa liittyviä energiansäästötoimia Kuntatalossa. 

Tags
Vesa Peltola

Vesa Peltola

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2054, +358 40 568 7145
Vastuualueet
  • Kuntien toimintaedellytyksistä huolehtiminen energian tuottajina ja käyttäjinä
  • Kuntien energiankäytön hallinnan edistäminen
  • Kunta-alan energiatehokkuussopimukset
  • Liikenteen energiankäyttö
  • Suomen ja EU:n energiapolitiikan seuranta