Tiedote, 

Kuntaliitto tukee kuntia TE2024-uudistuksessa

TE2024-uudistus on valtava kokonaisuus, jossa sekä työnhakijoiden että työnantajien nykyisin valtion vastuulla olevat TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 lopulla.

Kuntaliitto julkaisi tänään tiekartan kunnille työkaluksi TE2024-uudistuksen johtamiseen ja valmisteluun. Tiekartta on osa kunnille suunnattua muutostukikokonaisuutta. Tiekartta esiteltiin kuntakentälle kahdessa eri tilaisuudessa: aamulla kuntajohdolle ja iltapäivällä kuntien työllisyyden ja elinvoiman asiantuntijoille. 

- Uudistukseen liittyvä tiedontarve on suurta ja haluamme osaltamme jo tässä vaiheessa tukea kentällä tehtävää valmistelua. Kunnat ovat varsin erilaisissa lähtötilanteissa, mutta tavoite hallitusta siirtymästä on kaikille yhteinen. Tämä edellyttää laajan kokonaisuuden haltuun ottamista sekä kykyä uuden luomiseen ja asioiden yhteensovittamiseen, painottaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

- Toivomme tiekartan antavan eväitä kuntien valmisteluprosessien käynnistämiseen ja suunnittelemiseen tuleville vuosille. Kunnilla on vastuu johtaa muutosta, mutta onnistunut uudistuksen lopputulos ja valmistelu on kaikkien toimijoiden yhteinen ponnistus. Haluamme luoda tiekartalla edellytyksiä hyvälle yhteistyölle kuten myös aktiiviselle henkilöstön osallistamiselle, toteaa kehittämispäällikkö Erja Lindberg. 

Mistä tiekartassa on kysymys?

Uudistuksen valmistelu on vasta varhaisessa vaiheessa, joten tänään julkaistu tiekartta kuvaa kokonaisuutta hyvin yleisellä tasolla. Dokumentti jakautuu kolmeen osaan, jotka ovat uudistuksen kansallinen valmistelu, keskeisiä lähtökohtia uudistuksen johtamiseen sekä varsinainen esimerkkisuunnitelmia sisältävä tiekartta. Esimerkkeihin kuuluu mm. tarkistuslista, joka konkretisoi tavoiteltavaa tilannetta toiminnan käynnistyessä uudessa palvelurakenteessa.

-  Hyvä suunnittelu lähtee siitä, että ymmärretään, mitä ollaan muuttamassa. Tämän jälkeen on tärkeää määrittää tavoitteet. Selvittämistä voi tehdä, vaikka uudistuskokonaisuudessa on vielä epäselvyyksiä. TE2024-uudistus on mittava kokonaisuus ja lähtötilanteen ymmärtämiseen on syytä varata tarpeeksi aikaa, painottaa palvelumuotoilija Sofia Johansson. 

Kuntaliitto julkaisee myöhemmin materiaalia uudistuksen rahoituksesta, järjestämisvastuusta sekä digitaalisista palveluista ja tietojärjestelmistä osoitteessa kuntaliitto.fi/tepalvelut2024.

Lisätiedot:

Erja Lindberg, kehittämispäällikkö, p. 050 3814 096

Sofia Johansson, palvelumuotoilija, p. 050 533 8298

Lähtökohtia ja tiekartta kunnille TE2024-uudistuksen johtamiseen ja valmisteluun

Tags
Sofia Johansson

Sofia Johansson

Palvelumuotoilija
Strategiayksikkö, Strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2332, +358 50 533 8298
Vastuualueet
  • Kuntaliiton strategiatyö ja toteuttamisen tuki
  • Kuntaliiton toiminnan kehittäminen
  • fasilitointi ja yhteiskehittäminen