Tiedote, 

Kuntatyyppiverkostot ovat yksimielisiä: järjestämisvastuu on annettava jokaiselle kunnalle

Kuntatyyppiverkostot ovat lausuneet kantansa lausuntokierroksella olevasta TE-palvelut 2024 -uudistuksen esitysluonnoksesta. Kuntatyyppiverkostot kannattavat kuntapohjaiseen malliin siirtymistä. Uusi malli tuo tervetulleita työkaluja kehittää kuntien elinvoimaa ja työllisyyttä. Keskeistä on hyödyntää paikallisen kuntaekosysteemin tarjoamia etuja.

Kuntatyyppiverkostot ovat yksimielisiä siitä, että TE-palvelujen järjestämisvastuu tulee olla jokaisella kunnalla. Vaadittu 20 000 henkilön työvoimapohja ei ole perusteltu eikä tue uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Lainsäädännön tulee mahdollistaa sopimuksiin perustuva yhteistyö. Kunnat ovat tottuneet järjestämään palveluita yhdessä. Näin varmistetaan joustavat ja asiakaslähtöiset palvelut jokaisessa kunnassa.

Kuntatyyppiverkostot ovat yhtä mieltä myös siitä, että rahoituksen tulee kulkea käsi kädessä järjestämisvastuun kanssa ja kannustaa kuntia edistämään työllisyyttä.

- Rahoitusta ja järjestämisvastuuta ei saa erottaa toisistaan. Kuntien välinen sopimuksellinen yhteistyö riittää, emmekä tarvitse Suomeen yhtään uutta hallinnollista tasoa. Kunnat osaavat sopia mahdollisesta yhteistyöstä itse, toteaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Kuntatyyppiverkostojen lausunnot ovat luettavissa kokonaisuudessaan lausuntopalvelusta.

Kuntatyyppiverkostot ovat kuntajohtajille kohdennettuja ja perustuvat vertaisuuden, kehittämisen ja vaikuttamisen tarpeisiin. Kuntatyyppiverkostoja ovat suurten kaupunkien kaupunkipoliittinen työryhmä, Kehyskuntaverkosto, Seutukaupunkiverkosto, Pienten kuntien verkosto sekä Ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien verkosto.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Minna Karhunen p. 050 3495 460

Yhteysjohtaja José Valanta p. 09 771 2008

Kehittämispäällikkö Erja Lindberg p.  09 771 2497

Lue lisää:

Kuntaliiton lausunto

Kuntatyyppiverkostot

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.