Tiedote, 

Kuntaliiton selvitys yhteistyömalleista kansainvälisissä rekrytoinneissa julki

Kuntaliitto on tilannut ammattikasvatusneuvos Timo Karkolalta esiselvityksen koulutuksen järjestäjien, yritysten ja kuntien välisen yhteistyön toimintamalleista työperäisessä maahanmuutossa ja kansainvälisissä rekrytoinneissa. 

Selvitykseen on koottu tietoa edelläkävijöiden kokemuksista kansainvälisistä rekrytoinneista. Se antaa hyvän pohjan rekrytointiprosessien kehittämiselle ja tukee niitä, jotka ovat vasta heräämässä aiheeseen. Selvitys tuo näkemyksiä myös kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin. 

– Haluamme case-esimerkeillä luoda tilannekuvaa siitä, kuinka Suomessa on tähän mennessä onnistuttu kansainvälisten rekrytointiprosessien kautta saamaan tarvittavaa työvoimaa – erityisesti ammattiosaajia – ja edistämään heidän kotoutumistaan. Lisäksi mukana on parannusehdotuksia kuntien edellytyksiin tukea paremmin prosessien onnistumista. Esiin nostetaan myös lainsäädännön kehittämistarpeita, Kuntaliiton elinvoima ja talous -yksikön johtaja Jarkko Huovinen kertoo.  

Kunnilla on työperäisessä maahanmuutossa merkittäviä mahdollisuuksia palveluiden järjestäjänä ja tuottajana. Uusista suomalaisista tulee myös uusia kuntalaisia. Jotta työperäinen maahanmuutto voisi saavuttaa sille asetetut tavoitteet, alan verkostojen, prosessien ja niihin kytkeytyvien palveluiden tulee toimia yhtenä kokonaisuutena. Jokaisella prosessin osalla on merkityksensä.    

– Erityisesti henkilöstöpalvelualan yritykset ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat kunnostautuneet yksityisten ja julkisten työnantajien kumppaneina ammattiosaajien rekrytoinnissa ulkomailta, esiselvityksen tekijä, ammattikasvatusneuvos Timo Karkola toteaa. 

Suomelta puuttuu kuitenkin kansallinen visio, strategia ja yhteiset prosessit työperäisen maahanmuuton vauhdittamiseksi. TE-palvelut 2024 -uudistuksen ja kotoutumispalvelujen KOTO2024-uudistuksen myötä kuntien rooli työllisyyden edistämisessä vahvistuu. Tämä antaa mahdollisuuksia esimerkiksi erilaisten palvelupolkujen pilotoinnissa. 

– Kunnat järjestävät ja tuottavat jo nyt suuren joukon palveluita, jotka ovat keskeisiä työperäisen maahanmuuton veto- ja pitovoiman kannalta. Alueensa elinvoimaisuuden kehittämisen eräänlaisina “verkonkutojina” kunnat voisivat aktivoitua asiassa enemmänkin, Karkola korostaa. 

Esiselvitys toimii pohjana jatkotoimien suunnittelulle Kuntaliitossa. Lue raportin tiivistelmä täältä: 
 
Edelläkävijällä ei ole esikuvia – Esiselvitys toimintamalleista koulutuksen järjestäjien, yritysten ja kuntien välisessä yhteistyössä työperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisiä rekrytointeja koskien 

Lisätietoja: 

Ammattikasvatusneuvos Timo Karkola, 050 5995 278, karkolatimo1@gmail.com 
Kuntaliiton elinvoima ja talous -yksikön johtaja Jarkko Huovinen, 040 531 6655, jarkko.huovinen@kuntaliitto.fi 

Liite:

Tiivistelmä: Edelläkävijällä ei ole esikuvia – Esiselvitys toimintamalleista koulutuksen järjestäjien, yritysten ja kuntien välisessä yhteistyössä työperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisiä rekrytointeja koskien

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.