Tiedote, 

Kuntaliiton Talousbarometri: Kuntakentällä veroprosentin korotuspaine jo vuodelle 2024

Kuntien talousjohtajat ennakoivat Kuntaliiton Talousbarometrissä talousnäkymiensä jyrkkää heikentymistä. Peräti 80 prosenttia Talousbarometriin vastaajista arvioi kunnan talouden tilan tällä hetkellä keskimääräiseksi tai keskimääräistä selvästi vahvemmaksi. Osuus kuitenkin pienenee reiluun kolmannekseen, kun arvioidaan kunnan talouden tilaa 12 kuukauden kuluttua.

Sen sijaan kaksi kolmasosaa arvioi tulevat talousnäkymät heikoksi tai melko heikoksi. Keskimääräinen arvio kunnan taloustilanteesta tippuu nykyhetken 3,5:stä 2,3:een. Talousjohtajat arvioivat taloustilanteen näkymiä asteikolla yhdestä kuuteen.

Kysely toteutettiin 9.–13. syyskuuta ja siihen vastasi 129 kunnan talousjohtajaa. Manner-Suomessa on 293 kuntaa.

- Kuntien heikentyneissä talousodotuksissa näkyy taloustaantuman pitkittyminen, joka välittyy kuntatalouteen sekä heikompina kuntien verotuottoina että korkeampina menoina. Lisäksi epävarmuutta aiheuttaa hallitusohjelma, jonka välillisiä vaikutuksia kuntatalouteen ei pystytä vielä euromääräisesti täysin arvioimaan, Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio tiivistää.

- Jo pitkään on ollut tiedossa myös se, että vuonna 2023 kuntien talous on poikkeuksellisen vahva sote-muutokseen liittyvien niin sanottujen verohäntien vuoksi. Verohäntien noin miljardin euron vaikutus väistyy pois vuonna 2024.  

Kunnallisveroprosenttiin kohdistuu kunnissa juuri nyt huomattava korotuspaine. Kuntaliiton Talousbarometrin mukaan nousupaineesta raportoi reilut 40 prosenttia vastaajista. Kuntien tulot kehittyvät ensi vuonna vaimeasti muun muassa sote-muutokseen liittyvien poikkeustekijöiden sekä kuntien valtionosuusrahoitukseen kohdistuvien leikkausten vuoksi. Vaimenevan tulokehityksen lisäksi kuntien taloutta heikentää edelleen kustannusten kova kasvuvauhti.

- Hallituksen kaavailemat sosiaaliturvaetuuksien leikkaukset heikentävät kuntien taloutta vuosittain noin 80–100 miljoonalla eurolla. Kustannukset kohoavat edelleen, jos etuudensaajat eivät työllisty uusiin työpaikkoihin, kuten hallitus olettaa, tiivistää Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio.

Kuntaliiton Talousbarometri mittaa kuntien talous- ja suhdannäkymiä neljästi vuodessa

Kuntaliiton Talousbarometri on kuntien talousjohdolle osoitettu kysely, joka toteutetaan jatkossa noin neljä kertaa vuodessa. Talousbarometri-kyselyillä kartoitetaan kuntien talous- ja suhdannenäkymiä ajankohtaisten talousteemojen mukaisesti. Syyskuun alussa toteutetussa kyselyssä tiedusteltiin kunnan näkemyksiä talouden tilasta, talousodotuksista, sopeutustoimien tarvetta sekä kunnallisveroprosentin muutospainetta.

Kuntaliiton Talousbarometri 2023: kooste vastausten jakaumista (pdf)

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme