Tiedote, 

Rakentamislakiopas auttaa rakennusvalvontaa soveltamaan uutta lakia

Poika kuvan etualalla ja kerrostaloja taka-alalla.

Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025 ja kuntien rakennustarkastajat ovat ensimmäisinä soveltamassa uutta lakia. Uuden lain omaksuminen ja täytäntöönpano vaatii paljon työtä kunnissa jo ennen lain voimaantuloa, joten tarve lainsäädäntöä avaavalle ohjeistukselle on suuri. Nyt julkaistu Rakentamislain opas pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. Opas on ensimmäinen rakentamislain tulkintaopas, ja se auttaa kuntien rakennusvalvontoja jäsentämään rakentamislain tuomia vaikutuksia rakennusvalvontatyöhön. 

Rakentamislain oppaan on kirjoittanut Lauri Jääskeläinen (VT, VTM), joka on ollut mukana myös lain valmistelussa ympäristöministeriössä. Kuntaliitto toimii oppaan julkaisijana, Rakennustarkastusyhdistys RTY on puolestaan rahoittanut kirjoitustyötä. Työryhmässä näkemystään oppaaseen ovat antaneet Risto Levanto RTY:stä sekä Paula Mäenpää, Anne Jarva ja Ulpu Juvalainen Kuntaliitosta.  

Lataa Rakentamislain opas verkkojulkaisuna käyttöösi julkaisupankistamme.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!