Tiedote, 

Kehysriihi vastasi kuntien huoliin osittain – normien keventämisessä edettävä ripeästi

Kuntaliitto ja kunnat ovat helpottuneita, että hallitus lupasi kehysriihessä kompensoida edes osan sote-uudistuksen loppulaskuun liittyvästä valtionrahoituksen leikkauksesta. Jos leikkaus olisi toteutunut täysimääräisesti, se olisi merkinnyt 400 miljoonan euron pysyvää vähenemistä kuntien valtionosuuksiin. Myös kunnallisverotuksen efektiivisyyden parannus tuo pitkällä aikavälillä kuntien taloudenhoitoon lisää liikkumavaraa.

– Kehysriihessä hallitus lupasi lisätä kutien peruspalvelujen valtionosuuksia 277 miljoonaa euroa vuodesta 2025 lähtien. Tämä on tärkeä kädenojennus kunnille ja turvaa osittain esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen tulevaisuutta. Valitettavasti kunnille jää edelleen sopeuttamistarvetta, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen kommentoi kehysriihen neuvottelutulosta.

Kunnat ovat sote- ja TE-palvelu-uudistusten keskellä nyt äärimmäisen vaikean talousnäkymän edessä. Kuntien talouden tila on heikentymässä nopeasti: kustannukset kasvavat, verotulo- ja valtionosuuskehitys on vaimeaa ja investointitarpeet jatkuvat suurina. Samaan aikaan hallituksen lisäsopeutustoimet koskevat myös kuntasektoria.

Normien keventämiseen vauhtia, rahoitusta ei saa leikata ennenaikaisesti

Hallituksen normien ja tehtävien purkamisen kustannusvaikutuksesi on kehyksessä arvioitu 100 miljoonan euron säästöt. Tämä on Kuntaliiton mukaan hyvä ja realistinen tavoite, sillä kunnat ovat löytäneet toimintaansa jäykistävää normitusta runsaasti, ja toivovat joustoa tehtävien hoitamiseen paikallisesti parhaalla tavalla.

– Normien purkamisen ansiosta syntyvää säästöä ei saa kuitenkaan imeä kuntarahoituksesta ennen, kuin yhtäkään normia on saatu oikeasti purettua. Normien keventäminen on vasta alkuvaiheessa, eli kuntien purkuehdotukset ovat ministeriöiden arvioitavina, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen muistuttaa.

Työllisyyden ja kotoutumisen palvelut siirrettävä kuntiin kustannusneutraalisti

Kuntaliitto on huolissaan siitä, että kehysriihilinjaukset eivät tuoneet uutta linjausta ensi vuoden alusta käynnistyvään TE-palvelu-uudistukseen. TE-palvelut on siirrettävä kunnille kustannusneutraalisti, mutta tämä ei tämänhetkisen tiedon mukaan ole toteutumassa.

– Tämän hetken tietojen mukaan työllisyyden edistämiseen ja kotoutumiseen liittyviä rahoja pikemminkin leikataan kuin lisätään, samalla kun nämä palvelut siirtyvät valtiolta kuntien tehtäväksi, varatoimitusjohtaja Timo Reina kommentoi.

– Hallitus on luvannut kompensoida kunnille siirtyvien tehtävien kustannukset täysimääräisesti kunnille. Kunnat ovat toivoneet työllisyyden edistämisen ja kotoutumisen palvelujen kokonaisvastuuta, mutta rahoituksen alimitoitus vaarantaa palvelujen laadun heti uudistuksen alussa, Timo Reina toteaa.

Lisätietoja:

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, p. 050 380 5907

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 040 555 8458

Pääekonomisti Minna Punakallio, p. 040 751 5175

Kuntatalousasioiden johtaja Sanna Lehtonen, p. 050 575 9090

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme